X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Kombinationen immaterialrätt och Life Science lockade till traineeprogram

30 november 2020
Karolina Rondahl

”Jag vill bidra till utveckling och säkerställa att Sverige är en föregångare när det kommer till innovation, hantering av immateriella tillgångar och life science.” Karolina Rondahl, en av Lifs två nya traineer som startade under hösten 2020, svarar på frågor om varför hon sökte till traineeprogrammet och sina förväntningar.

Karolina Rondahl började Lifs traine program i augusti 2020. Karolina har tidigare gått ett masterprogram inom Business creation and innovation in Biomedicin med inriktning på Intellectual Capital Management (MMed) på Sahlgrenska och School of innovation and Entrepreneurship (SSIE). Det är ett interdisciplinärt program som bygger på hanteringen av immateriella tillgångar samt problem och utmaningar i dagens kunskapsintensiva samhälle och hur dessa frågor bör hanteras inom life science-industrin för att skapa värde för samhället.  Karolina har också studerat juristprogrammet med fördjupning inom immaterialrätt (LLM) från Handelshögskolan i Göteborg, samt studerat medicin under några år på Sahlgrenska Akademin.

Varför sökte du till Lifs traineetjänst?

– Jag sökte till Lifs traineeprogram främst på grund av mitt stora intresse för läkemedel. Dessutom lockas jag av nya teknologier och innovationer och läkemedelsområdet är just en sådan bransch där komplexa lösningar och utmaningar ständigt måste hanteras och detta ur flera olika perspektiv – juridiska, miljömässiga, etiska, tekniska mm. Dessutom insåg jag att beskrivningen av traineetjänsten stämde mycket väl överens med min studiebakgrund där jag skulle få användning för både mina studier i innovation, medicin och juridik.

– Ytterligare en anledning var att jag hos Lif skulle få möjlighet att fokusera på immaterialrättsliga frågor. De senaste två åren har jag studerat och jobbat med hantering av immateriella tillgångar inom life science sektorn, något som jag tycker är oerhört spännande och brinner för. Att få chansen att direkt kastas in i kärnan för utvecklingsfrågor inom dessa områden gjorde mig övertygad om att detta skulle passa mig. Så jag sökte!

Vad visste du om läkemedelsbranschen nu och innan du började på Lif?

– Jag hade en ganska god insyn i läkemedelsbranschen och hade dessutom kommit i kontakt med Lif några gånger under min utbildning. Dels grundades min kunskap på intresse, dels på tidigare studier och arbete inom området. De flesta av mina insikter och kunskaper om själva läkemedelsbranschen fick jag under mina två år som student vid SSIE där jag jobbade med tvärvetenskapliga frågor och hur samhället behöver anpassa sig för att inkludera nya innovationer, så som digitalisering exempelvis inom läkemedelsområdet, hälso-, och sjukvården.

– Det jag däremot inte hade kännedom om, och som jag fick insikter om redan första veckan, är branschens klimat och kultur. Det är en fantastiskt händelserik bransch där det alltid finns ny kunskap att hämta och nya utmaningar att hantera.

Vilka förväntningar har du på de kommande 18 månaderna?

– Jag vill i framtiden jobba med utveckling inom branschen och hantering av innovationer för att förbättra hälsa och välbefinnande hos människor.

– Mina förväntningar på de kommande 18 månaderna är att få en unik insikt och sakkunskap om branschen och framtida lösningar.  Dessutom kommer jag få möjlighet att fördjupa mig i specifika frågor som intresserar mig särskilt. Jag ser också att jag kommer att få möjlighet att knyta kontakter och byta kunskap och erfarenheter med personer som har samma intressen som jag har. 

Vad tror du kunna bidra med till Lif?

– Jag tror jag kan bidra med ett brett perspektiv. Jag har kunskaper från många olika områden kombinerat med en stor nyfikenhet och en vilja att alltid fördjupa mina kunskaper.

– Att tänka innovativt och utanför boxen ligger i min personlighet och jag hoppas att min något udda studiebakgrund och breda arbetslivserfarenhet kan nå sin fulla potential hos Lif. 

– Jag vill bidra till utveckling och säkerställa att Sverige är en föregångare när det kommer till innovation, hantering av immateriella tillgångar och Life Science. Och för att nå dit tror jag det är kunskap, kontakter och engagemang som krävs. De två första är jag övertygad om att jag kan få hos Lif, och det sista är upp till mig!