X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Egenvård viktig del av den nära vården

26 november 2020
Två personer står rygg mot rygg.

– Mer kunskap om egenvård kan skapa ett större engagemang i den egna hälsan och frigöra resurser inom sjukvården och på så sätt förbättra folkhälsan och spara på samhällets resurser, säger Jonas Vikman, samhällspolitiska chef och ansvarig för Lifs arbetet inom egenvårdsområdet

Svensk sjukvård håller på att stöpas om. Bland annat genom den primärvårdsreform och de förslag som finns i utredningen God och nära vård men också genom införandet av personcentrerad vård som bland annat innebär att individen, där möjligt, ska få större möjligheter till inflytande över den egna behandlingen, inklusive ökade möjligheter till ansvarstagande för egenvård.

Kan avlasta primärvården

Egenvård, prevention och patientutbildningar är alla viktiga delar i arbetet med att öka personcentrering och patientdelaktighet där kunskap om den egna läkemedelsbehandlingen är en central del. Men egenvård minskar också kostnaderna för sjukvården. Egenvård med receptfria läkemedel och rådgivning på apotek bidrar redan idag till en avsevärd avlastning för primärvården, 40 procent av alla läkemedelsförpackningar som säljs i Sverige ett vanligt år är receptfria. Lif har låtit ta fram ett underlag som visar på vilka kostnadsbesparingar som sju olika grupper av receptfria läkemedel ger redan idag.
- Vi har valt ut välkända läkemedel som kan användas vid bland annat förkylning, smärta, reflux och för rökavvänjning och bara för de här sju grupperna så kan man uppskatta samhällets besparing till nära 11 miljarder kronor, säger Jonas Vikman.

Stor skillnad mellan länder när det gäller receptfria mediciner

Alla läkemedel är från början receptbelagda. För att ett läkemedel även ska bli receptfritt krävs att läkemedelsföretaget gör en ansökan till Läkemedelsverket. Efter godkännande från verket kan patienter köpa dessa mediciner själva, utan recept. Det är inte alla läkemedel som blir receptfria. Det handlar om behandling av enklare åkommor, som människor själva kan bedöma om de lider av samt behandla.

Skillnaden mellan länderna är stora när det gäller vilka mediciner som är tillgängliga receptfritt. Lif har därför låtit göra en analys av skillnader mellan antalet receptfria produkter i Norden.
- Vi kan se att det finns ett antal produkter som är receptfria i något eller alla tre nordiska länder som är receptbelagda i Sverige. Det betyder att det finns flera symtom som vi kan behandla säkert med receptfria läkemedel och rådgivning utan fysiska läkarbesök och det innebär att det finns en potential i att frigöra resurser inom primärvården, menar Jonas Vikman.

Systematisk översyn

I Lifs valmanifest för perioden 2020–2024 föreslår Lif att regeringen ska utreda och ta fram förslag på hur egenvård kan förbättra folkhälsan och samtidigt avlasta hälso- och sjukvården
– Hur kan egenvården strategiskt bli en del av framtidens nära sjukvård? Vi behöver hitta en modell för hur vi kan göra återkommande och systematiska analyser för att ta reda på vilka sjukdomar och vilka typer av behandlingar som patienter själva kan ta ett större ansvar för i framtiden, avslutar Jonas Vikman.

 

Läs mer om egenvård.

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Konsult med ansvar för Sveriges EU ordförandeskap

Konsult med ansvar för Sveriges EU ordförandeskap