X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

​De kliniska prövningarna av vaccin mot covid-19 bland de största som genomförts

12 november 2020

De kliniska studier som nu pågår för covid-19-vacciner är bland de största som genomförts för att dokumentera nya vacciner. Detta framgår av ”Utveckling av vaccin mot covid-19 i siffor”, en ny forskningsöversikt som Lif publicerat.

Globalt är nu över 200 vaccinkandidater mot covid-19 under utveckling. Av dessa befinner sig 47 i så kallad klinisk fas, vilket betyder att de testas på människor. Att det nu finns så många vaccinkandidater i utveckling, och att alla har satts igång efter årsskiftet, beror på att akademi, läkemedelsindustri och ansvariga myndigheter ställt om och gemensamt prioriterat denna vaccinforskning.

Det är stora studier som pågår. För vacciner som är aktuella för användning i EU ingår i genomsnitt 50 000 personer i studierna. Ingen av vaccinkandidaterna har under 30 000 deltagare i studierna. Vaccinstudier är normalt bland de största kliniska studierna - i jämförelse med läkemedel. Covid-19-vaccinerna utmärker sig genom att vara bland de absolut största vaccinstudierna.

– Vacciner ges till friska personer. Toleransen för eventuella biverkningar är därför lägre än för läkemedel som exempelvis ges till svårt sjuka patienter. Därför är det viktigt att det finns stora och välgjorda kliniska prövningar som grund för att bedöma såväl effekt som säkerhet, säger Jonas Vikman, samhällspolitisk chef vid Lif.

– Inget covid-19-vaccin är ännu godkänt av EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten. Myndighetens bedömning kommer baseras på samma kriterier som vid bedömning av andra vacciner, och innebär noggrann granskning av nytta, risk och kvalitet, säger Jonas Vikman.

Ny forskningsöversikt för covid-19-vacciner

Lif har tagit fram ”Utveckling av vaccin mot covid-19 i siffor”, en forskningsöversikt över covid-19-vacciner som visar hur många kandidater som befinner under utveckling och hur många som inlett kliniska studier. Lifs statistik åskådliggör också antalet personer som deltar i kliniska studier för de vaccinkandidater som EU har inlett förhandlingar med. I översikten ingår också data som jämför ett urval av pågående prövningar av covid-19-vacciner med godkända vacciner mot andra sjukdomar.

– Det spekuleras mycket om vacciner mot covid-19 just nu. Vi vill ge faktabaserad översiktsbild av forskningsläget, baserad på tillgängliga data, säger Jonas Vikman.

Här finns Lifs översikt med statistik om vaccinutvecklingen

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällspolitiska kontakter

Expert vacciner

Ledamot i AESGP

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet