X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Hur ser vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ut?

6 oktober 2020

Det andra seminariet i Lifs nystartade mötesserie, Vårdens Viktiga Vägval, har digitalisering som tema. Den 14 oktober diskuterar en namnkunnig panel hur vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ser ut. Vilka frågor måste lösas för att vi ska komma vidare?

– Alla är överens om att det finns en stor och fortfarande outnyttjad potential i digital teknik som rätt nyttjad kan göra svensk hälso- och sjukvård bättre, både för patienter och för personal, säger Jonas Vikman samhällspolitisk chef på Lif som modererar mötena.

När Sveriges utmaningar inom hälso- och sjukvården diskuteras kommer alltid ökad digitalisering upp som en av lösningarna. Och under coronapandemin har det visat sig att det på flera områden har gått att öka takten i digitaliseringen.

Den 14 oktober samtalar Sara Riggare, forskare och spetspatient, Anders Henriksson, SKR:s andre vice ordförande, Victoria Bohlin, vd Capio specialistkliniker och Carolina Wallenius, Sverigechef Cerner, om hur vi ska få ihop delarna - digitala journaler, kvalitetsregister, e-recept – till en helhet, hur nya vårdinformations- och beslutsstödsystem kan bidra till mer och bättre forskning och innovation och inte minst viktigt – vem ska äga insamlade data? Hur säkrar vi både tillgång till hälsodata och den personliga integriteten?

– Jag hoppas att vi ska få en livaktig debatt om hur vi tar lärdomarna från coronapandemin vidare men också om hur vi kan koppla ihop utvecklingen inom hälso- och sjukvården med de behov som finns inom forskningen, både företagens och akademins, samtidigt som patienternas integritet garanteras, menar Jonas Vikman.

Länk till anmälan.

 

Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Konsult med ansvar för Sveriges EU ordförandeskap

Konsult med ansvar för Sveriges EU ordförandeskap