Läkemedelsbranschen på 5 minuter

Här får du en övergripande genomgång av läkemedelsbranschen i Sverige. Vi är en aktiv och lösningsorienterad bransch som gärna vill finna gemensamma lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Om du som politiker eller tjänsteman inom hälso- och sjukvårdsfrågor vill lära dig mer om läkemedelsbranschen är du välkommen att höra av dig till oss.


 

  

Vår bransch bidrar till fler friska levnadsår.

Vi har precis funnit svaren för människor med Hepatit C.

Vi söker fortfarande botemedel mot cancer, hiv och diabetes. Bland annat.

 


 

Vi investerar 10 miljarder i forskning varje år i Sverige. Investeringarna är avgörande för att människor ska nås av nya innovativa läkemedel.

Av våra 2 500 forskare är 2 av 3 kvinnor.
Det är vi stolta över.

 


 

 

Branschens investeringar i Sverige bidrar inte endast till fler friska år utan även till produktion som exporteras för ett värde av 70 miljarder kronor.

Sammanlagt bidrar vår bransch med 32 miljarder kronor till Sveriges positiva handelsnetto.

 


 

En snabbare introduktion av nya innovativa läkemedel bidrar till friskare patienter och en mer jämlik svensk hälso- och sjukvård. Det stärker även läkemedelsbranschens incitament till fler samarbeten och högre investeringar.

 


 

Kliniska prövningar sker i samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvård och är en viktig pusselbit för att sjukvården och patienter snabbt ska nås av nya innovativa läkemedel.

Sjukvården får betalt för kliniska prövningar och genomförandet bidrar till personalens kompetensutveckling. Men det viktigaste av allt – patienterna får tidigt ta del av nästa generations läkemedel.

 


 

 

I Sverige sätts priset på nya läkemedel efter en hälsoekonomisk utvärdering. Det är vi mer eller mindre ensamma om i världen.

På äldre läkemedel har Sverige bland de lägsta priserna i Europa, vilket åtstadkomms genom ut-byte mot generika på apotek. Prisnedgångarna frigör resurser som kan användas till nya innovativa läkemedel.

Sveriges unika modell ska ge patienter tillgång till nya innovativa läkemedel samtidigt som den totala kostnaden är långsiktigt hållbar.

 


 

Fass har sedan 1966 varit den självklara källan till kunskap om läkemedel.

Där kan du läsa om de 5 567 läkemedel som blivit godkända. Hittills.