Vårdens Viktiga Vägval #5 - Tema klinisk forskning

24 februari 2021 kl. 12.00-13.00
Digitalt
Anordnas av: Lif
Sista anmälningsdatum: 22 februari 2021
Kontaktperson:

Peter Leander, peter.leander@lif.se.

Mer information om seminariet kommer strax.

Mötet är kostnadsfritt!

Läs mer om tidigare seminarier här.