Samverkansdag: Förutsättningar och möjligheter - samverkan kring kvalitetsregister och patientöversikter

3 jun 09.00-16.00
Hus 100, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Anordnas av: Nollvision Cancer, LIF, Swedish Medtech och Regionala Cancercentrum i samverkan

Nu utvecklas patientöversikter för åtta cancerdiagnoser – viktiga verktyg för patienter och för vårdens medarbetare. Men patientöversikterna innebär också en förstärkning och utveckling av kvalitetsregistren – som i sin tur innebär möjlighet till utveckling av nya behandlingsstrategier, forskning, utveckling och uppföljning av nya läkemedel, kunskap om biverkningar samt som beslutsunderlag för att främja en jämlik vård.

På agendan

  • Presentation av patientöversikterna och projektet för införande
  • Patientens perspektiv
  • Den nya samverkansöverenskommelsen – för nationella kvalitetsregister mellan SKR och branschföreningarna
  • Industrins bidrag i projektet – utvecklingen av patientöversikterna

I programmet även:

  • Workshop för att identifiera vilka problem/utmaningar som kan lösas genom de nya verktygen

Anmälan

Info kommer senare