Läkemedelsmarknadsdagen 2018

7 dec 8.45 - 15.30
Kapitel 8 Klara Strand
Anordnas av: Dagens Medicin

På programmet står bland annat: Extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, Spelregler och samordning av krav för digitala produkter och tjänster, Översynen av samverkansregler för vård och industri, Off-label användning, Cell och genterapi, Finose - hur går det med samarbetsprojektet?, Hur är tillgängligheten till nya läkemedel? Sjukvårdens krisberedskap- vad gäller om läkemedelsförsörjningen?, Nationella kunskapsstyrningen och samverkan kring läkemedelsfrågor och hur den nya nationella modellen för kunskapsstyrning ställer nya krav på arbetssätt på läkemedelsområdet.

Läs mer på  Dagens Medicins hemsida