Cancerdagen 2018

27 nov 8:30-16:30
Bygget Norrlandsgatan 11, Stockholm
Anordnas av: Dagens Medicin

Ett nationellt helhetsgrepp om svensk cancervård behövs inför framtiden. Med hållbara strategier som bygger på ett starkare förebyggande arbete, rehabilitering och digitaliseringens möjligheter. Anders Blanck deltar i panelen vid Cancerdagen 2018. Hur ska framtidens cancervård hanteras inom primärvården och hur kan allmänläkare i primärvården spela en nyckelroll för tidig upptäckt av cancer? Diskussioner från hur patienträttigheter ska bli reella till individanpassad cancerbehandling. 

För mer information och anmälan: Se Dagens Medicins hemsida