LHC-dagen

7 dec 10.00-15.00
City Life, Sveavägen 63
Anordnas av: Leading Health Care
Kontaktperson:

svar@leadinghealthcare.se

Vad krävs för att vi ska utveckla moderna policies?

Samhällskontraktet är brutet – medborgarna får inte längre vad de förväntar sig. Det var en bild av samhällsutvecklingen som spreds under valrörelsen. Ämnet var främst brott och trygghet, men även vården och omsorgen fanns med. I det moderna välfärdssamhället tolkas samhällskontraktet ofta som viljan att betala skatt och i gengäld få ta del av offentlig service. Men har samhällskontraktet brutits, och i så fall varför?

Digitaliseringen och en snabb medicinkteknisk utveckling skapar nya möjligheter att bota, vårda och inte minst förebygga. Medborgare informerar sig online, monitorerar sin hälsostatus och efterfrågar ny teknik och nya metoder. De är intresserade av hälsa, de är villiga att dela med sig av data och villiga att betala. Däremot vill de helst inte betala mer skatt, vilket i stort sett alla partier noterat. Hur kan det komma sig? Svaret verkar vara att den offentliga vården och omsorgen inte är organiserad för att använda de nya digitala möjligheterna och heller inte har hälsa som mål. Digitaliseringen och den medicinktekniska utvecklingen styrs av kommersiella intressen, medan vården och omsorgen styrs av politiska processer. Klyftan mellan dem vidgas dag för dag.

Tankesmedjan Leading Health Care driver under 2018 och -19 samverkansprojektet Moderna Policies. Där låter vi människor med erfarenhet från vården och omsorgen ta sig an grundläggande frågeställningar som berör framtidens system för hälsa, vård och omsorg. Arbetet har påbörjats och vi har kommit fram till ett antal tankeväckande insikter, vilka vi delar med oss av och diskuterar under årets LHC-dag.

Läs mer på LHCs hemsida.

 

Anmälan till: svar@leadinghealthcare.se