MedInnovation Skåne 2018

21 nov 08.00-17.00
Medicon Village Scheelevägen 2, Lund
Anordnas av: Dagens Medicin Agenda, LIF, Medicon Village och Region Skåne
Sista anmälningsdatum: 16 november 2018

Ett strategiskt arbete pågår både regionalt och nationellt om hur Sverige ska bli internationellt ledande inom Life Science. För att Sverige ska bli attraktivt internationellt krävs nära dialog och samarbete. 

  • Hur ska de regionala och nationella Life Science strategierna bli reella för näringslivet och skapa innovation för vården och regionen? Och vad har strategierna gemensamt och vad skiljer dem åt?
     
  • Hur kommer Skånes Life Science strategi se ut och vad säger utredning Framtidens hälsosystem i Region Skåne?
  • Hur kan kliniska studier fungera som språngbräda för innovation i vården, och vilken betydelse har innovationen för patienten?

  • Hur kan utveckling av nya metoder, nya läkemedel, ny teknik och nya arbetssätt bidra med att utveckla regionens Life Science?

Läs mer på Dagens Medicins hemsida.