Mötesplats Läkemedel 2018

12 sep 12.00-17.00
City Life – Konferens och möten, Sveavägen 63, Stockholm
Anordnas av: LIF och Stockholms läns läkemedelskommitté
Sista anmälningsdatum: 24 maj 2018
Kontaktperson:

Pelle Nordlander (Ordförande LIF Stockholm), pelle.nordlander@astrazeneca.com.

För andra året genomförs Mötesplats Läkemedel, ett organiserat informationsutbyte och strukturerat mötesformat med enskilda möten mellan läkemedelsföretag och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd. Mötesplats Läkemedel är ett samarbete mellan Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

SLK:s 21 expertråd deltar. Företagen anmäler produkt/er och indikation/er som de önskar ta upp med respektive expertråd för ett grundutbyte av information inför kommande arbete. Utöver produktdata inom godkänd SmPC ges möjlighet att informera kring pågående studier och utveckling som kan komma att bli underlag för marknadsföring inom det närmaste året.

Samverkansgruppen för nya läkemedel deltar och välkomnar företagen att presentera en pipelineprodukt, dvs ett läkemedel som beräknas bli aktuellt för marknadsföring i Sverige inom de närmsta två till tre åren. Det kan t ex gälla en ny substans, ny indikation för befi ntligt läkemedel, biosimilar eller vaccin.

Inbjudan och mer information (pdf).

 

Anmälan för Företagsrepresentanter

Anmälan för Expertråd/ SLL-personal