Uppstart Almedalen sker i Skåne

20 jun 17.00-20.00
Restaurang P2 i Malmö vid Regionhuset, Dockplatsen 24, Malmö
Anordnas av: LIF
Sista anmälningsdatum: 15 juni 2018
Max antal deltagare: 70
Kontaktperson:

Gabriella Brunlid, glbr@novonordisk.com, ordförande LIF Södra

Region Skånes första Life Science-strategi togs fram i samarbete mellan hälso- och sjukvård, regional utveckling och forskning- och utveckling. Den långsiktiga visionen för regionen 2030 är "En ledare för regionala innovationsinsatser, med hälso-och sjukvården som hävstång för snabb tillväxt och innovation inom Life Science-industrin".

Näringslivet var också involverat i framtagandet av strategin där målet är att vara en viktig nod i svensk Life Science och utveckla den globala positionen som en del av Medicon Valley. 2019 ska strategin ses över och som en uppvärmning inför politikerveckan i Almedalen anordnar LIF Södra ett "Inför-Almedalen"-möte i Malmö. Hur ser regionens politiker på utvecklingen? I ett nationellt perspektiv men också i förhållande till den nyligen beslutade danska Life Science-strategin.

I paneldebatten deltar bland andra Anna-Lena Hogerud (S), Gilbert Tribo (L), Stefan Lamme (M) och Anders Åkesson (Mp). Modererar gör LIFs VD Anders Blanck.

 

Inbjudan och program (pdf)

Till anmälan.