LIF i Almedalen: Framtidens läkemedel skapar möjligheter för både patient och BNP

4 juli 2017 kl. 09.20-10.20
Labbet, Hälsodalen, S:t Hans Café
Anordnas av: LIF
Kontaktperson:

Peter Leander, peter.leander@lif.se, 08-462 37 09.

Life Science har länge stått för en viktig del av Sveriges exportintäkter. Frågan är hur det kommer att se ut framöver. Inom global forskning finns dag omkring 7 000 läkemedelskandidater under utveckling. De kommande åren kommer helt nya klasser av läkemedel med stor sannolikhet bli godkända. Vad innebär detta för patienter och för Sverige som Life Science-land? Hur kan Sverige positionera sig för att inte bara producera gårdagens landvinningar utan även morgondagens genombrott?

Deltagare:
Anders Lönnberg, Nationell samordnare för Life Science
Med flera