X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Region Skåne inbjuder till listdag

20 januari 2016 kl. 12.30-17.00
Mercure Hotel, Stadiongatan 21, Malmö
Anordnas av: Region Skåne
Sista anmälningsdatum: 1 december 2015
Kontaktperson:

Pär Källmark, ordf. LIF Södra, paer.kaellmark@novartis.com.

 

 

 

Mötet vänder sig till LIFs medlemsföretag samt andra läkemedelsföretag som vill delta i diskussion kring Skånelistan.

Vi börjar med gemensam lunch kl 12.30.

Resten av tiden ägnar vi åt det som är huvudsyftet med dagen: Vi presenterar Skånelistan 2016 och ger tillfälle att möta representanter för våra terapigrupper för en ömsesidig diskussion kring rekommendationerna.

Vi måste begränsa antalet deltagare till en person per terapiområde och företag vid gruppdiskussionerna.

Vid önskemål om 10 minuter enskilt med någon terapigrupp måste detta anges i anmälan.

Fördelning av ensklida tider skickar vi ut före mötet.

Agenda:

12.30 Lunch
13.15 Inledning (Bengt Ljungberg)
13.25 Genomgång nyheter etc (Lena Persson)
13.45 Goda råd är inte dyra (Maria Landgren)
13.55 Förflyttning
14.00 Gruppsamtal
14.15 Förflyttning
14.20 Enskilda samtal

Anmälan

görs via denna länk

 

Hjärtligt välkomna!

Bengt Ljungberg
Ordförande 
Läkemedelsrådet Region Skåne