Myter om jämlik vård och personcentrerad vård

2 juli 2015 kl. 12.00-13.00
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Anordnas av: Västsvenska Arenan, Göteborgs universitet, Centrum för personcentrerad vård, Kunskapscentrum för Jämlik vård VGR (KJV)

Almedalen: Jämlik vård och personcentrerad vård är begrepp som används i många sammanhang, och det finns många myter förknippade med dem. Seminariet tar upp några av de vanligaste och sticker hål på dem.

Anders Blanck deltar i seminariet.