Lungcancer - från dödsdom till framtidshopp

30 juni 2015 kl. 15.30-16.30
Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Fysiken
Anordnas av: Bristol-Myers Squibb

Almedalen: Varje dag dör tio svenskar i lungcancer. Ingen annan cancersjukdom dödar fler. De senaste årens forskningsgenombrott inom diagnostik och behandling av lungcancer ger dock drabbade patienter nytt hopp. Men kommer patienterna att få tillgång till de nya behandlingarna?

Anders Blanck deltar i seminariet.