IMA-kurs - uppdatering

25 mars 2015 kl.
Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm
Anordnas av: Läkemedelsakademin
Kontaktperson:

Diana Mickels, diana.mickels@lakemedelsakademin.se

Aktuella frågeställningar samt lärdomar från senaste fallen hos IGM/NBL tas upp under dagen, liksom viktiga förändringar inom och tillämpningar av regelverk och branschavtal. Du som arbetar med information eller marknadsföring av läkemedel får en värdefull uppdatering av förändringar från de senaste två åren.

För mer information se Läkemedelsakademins hemsida.