Grundläggande utbildning i farmakologi

31 augusti 2015 kl.
Internetbaserad
Anordnas av: Läkemedelsakademin och Uppsala Universitet

Läkemedelsakademin har, tillsammans med Uppsala Universitet, tagit fram en kurs i farmakologi på 7,5 högskolepoäng. Kursen vänder sig till personer som inte har farmaceutisk eller medicinsk grundexamen och som har behov av en grundläggande utbildning i farmakologi. För mer information, se informationsblad.