Läkemedelshistoria

Låt oss göra en historisk tillbakablick och följa utvecklingen av några olika läkemedel som haft stor betydelse för våra möjligheter att behandla sjukdomar. Vi startar på 1700-talet med upptäckten av digitalis som ingår som aktiv substans i fingerborgsblomman och avslutar resan under 2000-talet.

Läkemedelshistoria - från 1700-talet och fram till våra dagar.

När det gäller läkemedelshistoria så kan man säga att allt startade på 1700-talet med upptäckten av fingerborgsblomman och digitalis som ingår som aktiv substans i den.
Efter det kom utvecklingen av salicylsyra som framställdes som en industriell produkt på 1800-talet och sedan hände inte särskilt mycket förrän man kom fram till 1940-talet då helt plötsligt penicillinet upptäcktes, det här skedde under andra världskriget och det är först efter andra världskriget som vi har haft en explosionsartad utveckling av vår farmakologiska kunskap. 1949 upptäcktes kortison som ett undergörande medel mot olika typer av inflammation framförallt reumatism och senare under 1950-talet läkemedel mot psykiska sjukdomar, under 60-talet läkemedel som blodtryckssänkande och läkemedel mot astma, under 1970-talet läkemedel mot magsår och senare under 1980-talet läkemedel mot hjärtsvikt och blodfettsänkande preparat.

Under 2000-talet har vi gått in i en helt ny era när det gäller läkemedelsbehandling och det är framförallt inom området för antiinflammatoriska läkemedel där vi har cytokinhämmare som aktiva läkemedel, vi talar här om behandling med biologiska läkemedel där vi använder oss av specifika antikroppar som är riktade mot den inflammatoriska reaktionen.

I filmen får du följa med på en spännande resa genom läkemedelsutvecklingen långt tillbaka från 1700-talet och fram till våra dagar. Filmen är 16.50 minuter lång.

Nutidshistoria - Hiv/aids och utvecklingen i Sverige de senaste 30 åren

I början av 1980-talet uppmärksammades en ny sjukdom i USA och västvärlden. Sjukdomen som först förbryllade sjukvården och vetenskapen var aids och den visade sig vara orsakad av ett virus som vi benämner hiv.
Idag lever fler människor än någonsin med hiv. Enligt UNAIDS uppskattningar levde 34 miljoner människor med hiv år 2011. Visserligen minskar antalet nysmittade, men fortfarande smittas 7000 människor varje dag.
Fortsatt intensiv forskning behövs - inte minst i ett globalt perspektiv.

Med anledning av att det gått 30 år sedan de första aidsfallen rapporterades anordnades en internationell konferens i Stockholm den 3 maj 2011 av Karolinska Institutet, Smittskyddsinstitutet och Face of Aids. I samband med konferensen visades en film producerad av Staffan Hildebrand. Filmen visar reaktionerna i Sverige under denna period.

Sverige och HIV/AIDS - en dokumentär om de svenska aidspionjärerna. Filmen är 16.33 minuter lång.