Vi är #framtidsbranschen

En person med multipel skleros som slipper rullstolen och kan gå tillbaka till jobbet. En person med reumatism som slipper svår smärta och förtvinade leder. En person som botas från hepatit C, och en hiv-smittad som kan fortsätta leva utan fruktan för aids. En person med cancer som slipper att få en dödsdom.

Det är för dessa personer vi arbetar. Vi finns till för att forska fram, utveckla och tillverka läkemedel som ger sjuka människor bättre vård och livskvalitet. Det är vår drivkraft. Men vi blir aldrig klara. Den medicinska forskningen kommer aldrig till ett mål där alla sjukdomar kan botas. Det handlar om att hela tiden arbeta för allt bättre läkemedelsbehandlingar.

Vi kallar oss #framtidsbranschen. Vi har redan en stark Life Science-sektor i Sverige med tunga traditioner inom akademisk forskning och läkemedel, och den ska bli ännu starkare. Vi vill få dagens unga att välja naturvetenskaper, vi vill öka forskningen inom hälso- och sjukvården, och vi vill ge sjuka människor framtidshopp. Life Science kan bli sektorn som definierar Sverige som kunskapsnation. Som gör oss mer attraktiva för utländska investeringar, och som gör oss till en ännu friskare nation.

Framtidens medicin

Vi är #framtidsbranschen som i dag har en forskningsintensitet utan motstycke. Tusentals olika kandidater till nya läkemedel provas just nu på patienter inom sjukdomsområden som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, infektionssjukdomar, psykiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar och neurologiska sjukdomar. Samtidigt utvecklas snabbt helt nya behandlingsprinciper, som genterapi och cellterapi. På flera områden förväntas medicinska genombrott som handlar om att slå ut det som orsakar sjukdomen, i stället för att behandla sjukdomens symtom.

Framtidens medicin

Moderna Läkemedel

Vi är #framtidsbranschen som arbetar med att söka nya svar på medicinska gåtor. För några år sedan saknades bra behandling mot hepatit C-smitta. I dag talas i termer om att helt utrota sjukdomen. Inom ett flertal cancersjukdomar har nya behandlingar inneburit att man alltmer kan tala om en kronisk kontrollerbar, i stället för en dödlig, sjukdom. De senaste 10-15 åren har en lång rad betydande medicinska genombrott gjorts inom andra sjukdomsområden som lett till stora hälsovinster i form av minskat lidande och förlängd överlevnad för många svårt sjuka människor.

Moderna Läkemedel

Life Science – en basnäring

Vi är #framtidsbranschen för hela Sveriges samhällsekonomi. Vi är en kunskapsbransch som anställer högutbildade personer för kvalificerade arbeten. Var tredje anställd i företagen arbetar inom forskning och utveckling, och ingen annan bransch har lika hög andel anställda med forskarutbildning. Två av tre forskare i företagen är kvinnor. Vi investerar omkring tio miljarder kronor varje år i forskning i Sverige, som genomförs i våra företag eller i samverkan med universiteten och hälso- och sjukvården. Läkemedel är en av Sveriges viktigaste exportnäringar.
 

Life Science – en basnäring

Patientens säkerhet

Vi är #framtidsbranschen som tar samhällsansvar. Läkemedel innehåller aktiva substanser som ska lindra eller bota sjukdom. Men samma aktiva substans kan orsaka biverkningar hos patienten. Dessutom kan den ge miljöstörningar som i förlängningen kan påverka folkhälsan. Den svenska läkemedelsbranschen var först i världen med kartläggning av läkemedels miljöpåverkan. För patientsäkerheten är det även centralt att arbeta för att stoppa förfalskade läkemedel från att nå patienten. Europas läkemedelsföretag gör nu en samlad insats för att kunna garantera att inga bluffläkemedel kommer in på våra apotek.

Patientens säkerhet