Vård i världsklass

De senaste tio åren har ett stort antal utredningar, rapporter och analyser kommit fram till ungefär samma sak: Sverige tappar gentemot andra länder inom hela Life Science-kedjan, från provrören i grundforskningen till att nya moderna läkemedelsbehandlingar inte når den enskilde patienten.

Svenska patienter får idag i allt högre utsträckning hålla tillgodo med gamla läkemedel. Låg användning av nya läkemedel får också följdeffekter i form av att Sverige blir mindre intressant när globala företag ska besluta om var man ska placera investeringar i klinisk forskning. Svenska patienter får på sikt sämre vård och sjukvården missar ny kunskap. Samtidigt anser vi oss ha en hälso- och sjukvård i yppersta världsklass. Häri ligger ett tydligt problem med verklighetsbeskrivningen, men det finns samtidigt politiska lösningar som kan bidra till att Sverige når en vård i världsklass.

Uppdaterad: 11 september 2015