Ansvar och etik

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla en hög säkerhet och trovärdighet. Egenåtgärdssystemet innefattar såväl interna regler som avtal med de parter som ofta samarbetar med läkemedelsföretag. Systemet omfattar också rutiner för att upprätthålla säkerheten kring läkemedel och inom forskning och sjukvård. Gå direkt till våra Etiksidor för mer information.

Rikard Pellas berättar om läkemedelsbranschens etiska regelverk. Filmen är 4.18 minuter lång.

Foto på kontaktpersonen
Jonas Duborn Compliance Officer

Compliance Officer

Uppdaterad: 10 oktober 2014