Restnoterade läkemedel

En restnotering behöver inte vara allvarlig om det finns andra förpackningar eller styrkor eller alternativa likvärdiga läkemedel. Många brister är kortvariga men om de blir långvariga kan det bli stora bekymmer både för patienter och hälso- och sjukvården. Flera aktörer arbetar nu för att minska problemen med restnoterade läkemedel. LIF är en av dem.

Apoteken strävar efter att ha rätt läkemedel i sitt lokala lager. När ett apotek inte kan lämna ut ett läkemedel kan det antingen bero på att just det apoteket inte har varan i lager eller att läkemedlet just då inte finns i lager i Sverige, är restnoterat. För den som vill veta var ett läkemedel finns i lager finns en funktion i läkemedelsportalen Fass som heter Lagerstatus som visar var det aktuella läkemedlet finns och kan beställas.

Globalt problem

Faktiska restsituationer, att leverantören inte har läkemedel i lager, är ett ökande globalt problem som även drabbar Sverige. Restsituationen kan uppstått av många skäl, t ex tillverkningsproblem eller kvalitetsproblem, brist på aktiv substans eller att efterfrågan på läkemedlet blir oväntat hög.

Bättre och mer tillgänglig information

Viktigt är att förbättra informationen när en produkt är restnoterad, både till vård- och apotekspersonal samt patienter. Patienter och förskrivare kan ta hjälp av apotek men även själva använda sig av Läkemedelsverkets lista över restnoteringar, för att kontrollera tillgängligheten på läkemedel. Läkemedelsverket ansvarar för att uppdatera en restnoteringslista med information och råd om alternativa läkemedel, och företagen ansvarar för att anmäla restnoteringar och när läkemedlet återigen finns tillgänglig. Detta gäller alla godkända läkemedel som marknadsförs i Sverige och alla restnoteringar som förväntas pågå i minst tre veckor. I de fall företaget har kännedom om restnoteringar som är kortare än tre veckor, men ändå medför patientsäkerhetsrisker, ska företaget anmäla även dessa.

I februari 2020 kommer även denna tjänst att gå att nå via Fass. 

Restsituationen i Sverige kartläggs

Förutom att förbättra informationen om restnoteringar samarbetar LIF med representanter för apoteken, läkemedelsföretag och distributörer samt berörda myndigheter i mer långsiktiga frågor för att minska problemet med restnoteringar, bland annat hur distributionssystemet kan utvecklas för att minska risken för restnoteringar.

LIF följer noga utvecklingen och kartlägger och analyserar löpande vilka restnoteringar som förekommer och vilka av dessa som är kritiska, dvs saknar fullgoda behandlingsalternativ. Men även restnoteringar som har ersättningspreparat kan orsaka praktiska problem för patienten och/eller sjukvården i form av till exempel nya rutiner.

Kartläggningen kan också ge underlag för att se om det går att ta fram riktlinjer för branschen om hur bristsituationer kan förebyggas och åtgärdas.
Förutom de egna analyserna vill LIF också se en central nationell expertfunktion som aktivt och löpande analyserar restnoteringarna.

Europeiskt samarbete

Inom EU hanteras de flesta restsituationer av de nationella myndigheterna. EMA är dock involverade i vissa fall, t ex när en restsituation är kopplad till säkerhetsproblem och omfattar flera medlemsstater och uppdaterade i juli 2019 sina riktlinjer för rapportering av restnoteringar.

Europeiska regulatoriska myndigheter arbetar tillsamman med andra aktörer för att minimera effekterna av uppkomna restsituationer genom att:

  • Samarbeta med läkemedelsföretag för att lösa tillverknings- och distributionsfrågor.
  • Dela information med internationella partners om alternativa försörjningskällor.
  • Söka information från patienter och hälso- och sjukvårdspersonal om hur restsituationer påverkar för att stödja beslutsfattandet.
  • Vidta åtgärder för att tillåta att alternativa läkemedel eller leverantörer används.

EMA publicerar en katalog över rester som har bedömts.

Mer information om EMAs arbetet finns på deras hemsida.

Gunilla Englund Affärsutvecklingsansvarig Fass

Affärsutvecklingsansvarig Fass

Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten