B6. Utveckla egenvården – för bättre folkhälsa och avlastad sjukvård

Sjukvården och omsorgen står inför betydande utmaningar, inte minst på grund av den demografiska utvecklingen. Samtidigt kan dagens patienter i allt större utsträckning ta hand om sin hälsa själva genom digitala lösningar, tillgänglig information och receptfria behandlingar.

En systematisk översyn av egenvården kan bidra till att hantera sjukvårdens långsiktiga utmaningar. I dag är egenvård i praktiken begränsad till den vård av kroniker som utförs i hemmet samt de receptfria läkemedel som företag väljer att lansera och sälja i Sverige.

En systematisk analys behövs av vilka sjukdomar och vilka typer av behandlingar som är lämpliga för patienter att ta större ansvar för själva i form av egenvård. Och hur egenvården strategiskt kan vara en del av framtidens sjukvård?

Därför föreslår LIF:

Att regeringen utreder framtidens egenvård i syfte att ta fram strategiska förslag till hur egenvård kan förbättra folkhälsan och avlasta hälso- och sjukvården

Uppdaterad: 16 november 2018