X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Coronavård

Om läkemedel som prövas mot covid-19

Ett stort antal kliniska läkemedelsprövningar har startats mot covid-19. Enligt ClinicalTrials.gov som drivs av den amerikanska myndigheten NIH finns i november över 7000 kliniska läkemedelsprövningar med behandlingsindikation covid-19.

Godkännanden och granskningar

Ett läkemedel har godkänts i EU för behandling av patienter med covid-19, och det finns i november fem ansökningar om EU-godkännande för läkemedel inlämnade till EMA. Ytterligare tre läkemedel genomgår löpande granskning hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

läkemedelsverkets hemsida finns senaste uppdateringarna. 

Pågående forskning

Flertalet pågående prövningar gäller läkemedel som ursprungligen är framtagna för behandling av andra sjukdomar och prövningarna inriktas ofta på att hjälpa vid olika stadier i sjukdomen. Exempel på forskning är:

Antivirala läkemedel

Virusmängderna i kroppen är alltid högst i början av en infektion. Även om virus är olika och har specifika egenskaper har de mycket gemensamt i sättet på vilket de tar sig in celler för att kunna replikera sig. Det pågår därför kliniska prövningar av antivirala läkemedel som inte riktar sig specifikt mot SARS-CoV-2 men som på grund av sin allmänna antiviral effekt skulle kunna fungera, ännu dock utan positiva resultat.

Symtomlindrande behandlingar utanför sjukhusvården

Forskning pågår också efter behandlingar som kan lindra symtom och förkorta sjukdomstid hos infekterade patienter som inte lagts in på sjukhus. Förutom att testa osäkra fynd från observationsstudier finns även här tankar kring att förstärka det immunologiska försvaret.

Symtomlindrande behandlingar inom sjukhus- och intensivvård

En del substanser prövas för symtomlindrande och/eller tidsförkortande behandling på patienter som är inneliggande på vanlig sjukvårdsavdelning eller inom intensivsjukvården, där framför allt inflammation och andningsproblem är i fokus. Exempel på prövningar av symtomlindrande behandlingar på inneliggande patienter:

Behandling av livshotande cytokinstorm

Cytokinstorm är ett okontrollerat inflammatoriskt tillstånd som kräver starka antiinflammatoriska terapier. Det är ett allvarligt tillstånd, patienten riskerar dö i sin infektion, och här testas behandlingar både i studier och i användning utanför godkänd indikation för att hjälpa enskilda patienter. De flesta är redan etablerade starka hämmare av cytokinpåslag och hämmar inflammation via olika mekanismer.

Forskning på nya substanser mot covid-19

Ett flertal läkemedelsföretag har också gått igenom sina respektive forskningsbibliotek för att leta efter nya substanser som möjligen kan ha effekt mot covid-19.

Kunskapsläget och forskningsfronten internationellt

Johan Brun, läkare och tidigare medicinsk rådgivare på Lif, har sedan pandemiutbrottet följt forskningen och litteraturen om corona och covid-19 och beskrivit kunskapsläget i veckovisa krönikor.

Pågående studier i Sverige

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att följa upp och publicera information om pågående covid-19-studier i Sverige. Informationen utvecklas och uppdateras löpande.

Uppdaterad: 24 november 2021