X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration coronavirus

Corona och covid-19

I början av januari 2020 konstaterade de kinesiska myndigheterna att det var ett nytt luftvägsvirus som tillhör familjen coronavirus som infekterat människor som besökt en marknad i staden Wuhan. I slutet av januari bekräftades att smittan nått Sverige och den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen WHO att covid-19 är en pandemi.

Sedan dess har de forskande läkemedelsföretagen, enskilt eller i samverkan med andra, lagt ned stora resurser på att få forska fram och utveckla nya tester, vacciner och läkemedel mot covid-19. Ett intensivt arbete med att öka produktionskapaciteten har pågått parallellt.

Den 21 december 2020 beslutade EU-kommissionen om ett villkorat godkännande för det första vaccinet mot covid-19 och sedan dess har ytterligare fyra godkänts. De godkända vaccinerna är Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (tidigare Covid-19 Vaccine Moderna),Vaxzevria (tidigare Covid-19 Vaccine Astra Zeneca), Vaccine Janssen och Nuvaxovid.

Läs mer om godkända vacciner på Fass

Ytterligare vaccinkandidater som granskas av EMA i så kallad löpande granskning är: Sputnik V, Gam-COVID-Vac (Gamaleya Institute); COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (Sinovac); Vidprevtyn, (Sanofi Pasteur) och VLA2001 (Valneva).

Flera läkemedel har också godkänts för behandling av patienter med covid-19 och ett antal genomgår löpande granskning.

Om sjukdomen

Covid-19 är en virussjukdom som orsakas av viruset kallas SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa och de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka men en del blir allvarligt sjuka, med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation och kan behöva sjukhusvård. En del drabbas också av postcovid, det innebär att man fortfarande har symtom efter att infektionen är över, eller att man får nya symtom senare. För de flesta avtar symtomen gradvis men behandling och rehabilitering kan behövas.

Mer om coronaviruset, inkubationstid, symtom, smittsamhet, vaccin och behandling samt dödlighet finns på Folkhälsomyndigheten hemsida.

WHO uppdaterar också vaccinstatistik löpande.

Om läkemedel som prövas mot covid-19

Antivirala läkemedel kan lindra sjukdom och förhindra dödsfall. Men genom att de också hindrar viruset från att föröka sig bidrar de också till minskad smittspridning. Behovet av symtomlindrande läkemedel är också stort under pandemin, inte minst mot den s.k. cytokinstormen som covid-19 kan leda till.

Om vacciner mot covid-19

Utveckling av nya vacciner är komplicerat och vanligtvis tar utvecklingen av ett nytt vaccin minst ett årtionde. Att de första vaccinerna mot covid-19 kunde godkännas och vara klara för storskaliga vaccineringsprogram i december 2020 är en unik prestation i den moderna vaccinationshistorien. Och det finns fler kandidater i pipeline.

Hur kunde det gå så fort?

Under senare år har vetenskapliga framsteg och förbättrade system och processer möjliggjort en allt snabbare utveckling av vacciner. Detta syns tydligt i arbetet med att ta fram ett vaccin mot covid-19 där bland annat tidigare gjorda erfarenheter, hög prioritet och samverkan tillsammans med ny vetenskaplig och teknisk utveckling, parallella processer och inte minst stora resurssatsningar möjliggjorde att ett första vaccin kunde godkännas mindre än ett år efter pandemins utbrott.

Utvecklingen av vaccin mot covid-19 i siffror

Vacciner och vaccinkandidater mot covid-19 kan indelas i fyra huvudgrupper: virusbaserade, proteinbaserade, virala vektorer och nukleinsyrebaserade. Vilka som är under utveckling följer Lif löpande. Hur många godkända vacciner finns det? Hur många vaccinkandidater forskas det på? Hur många av dessa befinner sig i klinisk fas, det vill sägas testas på människa? Och hur många människor ingår i dessa studier?

Kunskapsläget och forskningsfronten internationellt

Johan Brun, läkare och tidigare medicinsk rådgivare på Lif, har sedan pandemiutbrottet följt forskningen och litteraturen om corona och covid-19 och beskrivit kunskapsläget i veckovisa krönikor.

Frågor och svar om coronavaccin

Företagen inom läkemedelsbranschen arbetar var och en för sig men också tillsammans i olika konstellationer för att hitta läkemedel och vacciner mot coronaviruset under den pågående pandemin. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna som ställs om coronavaccin.

Uppdaterad: 22 februari