X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

#9 Hur kan den psykiska ohälsan minska?

Varje månad bjuder Lif in politiker och företrädare för hälso- och sjukvård eller patienter till spännande samtal om hur ny kunskap, nya tekniker och nya sätt att organisera hälso- och sjukvården tar oss in i framtiden. Den 8 september var temat psykisk ohälsa. Missade du seminariet kan du nu se det i efterhand.

Den ökade psykiska ohälsan diskuteras allt mer, inte minst situationen under pandemin, och regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugotal berörda myndigheter inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Men hur är ser det ut idag? Hur säkrar vi den psykiatriska vårdens kompetensutveckling och införandet av mer personcentrerad vård?

Panel VVV9.png

Deltog i seminariet gjorde:

Ing-Marie Wieselgren, samordnare psykisk ohälsa, SKR
Lennart Lundin, vice ordförande för Schizofreniförbundet
Jonas Eberhard, psykiater och vetenskaplig sekreterare, Svensk Psykiatrisk förening 
Susanne Nordling (MP), ordförande för psykiatriberedningen, Region Stockholm

Uppdaterad: 10 september 2021