X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

#11 – Hur ska vården av de äldre se ut i framtiden?

Coronapandemin visade på brister inom den medicinska vården av äldre.Glappet mellan region- och kommundriven vård av äldre behöver bryggas över.

Samtidigt behöver både kommuner och regioner nyanställa och när den stora gruppen fyrtiotalister blir äldre står både vården och omsorgen inför stora kapacitetsutmaningar. Så hur ska vården av de äldre förbättras och kommer den nya äldreomsorgslagen bidra till att täta de glapp och kunskapsluckor som finns?

 

Panel VVV11.png

Deltog gjorde:

Louise A Andersson, huvudsekreterare Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner
Carina Metzner, ordförande i geriatriska specialistföreningen
Mia Frisk (KD), ordförande SKR:s beredning för primärvård
Eva Eriksson, ordförande SPF

Uppdaterad: 12 november