X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration liggande blomma

Konkurrenskraftig Life Science ger hälsa och tillväxt i EU

För en stabil och motståndskraftig sjukvård, god hälsa och tillväxt måste vi säkra en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig Life science-industri i Europa. Med satsningar på ett gott forskningsklimat och rätt förutsättningar för läkemedelsföretagen att utveckla nya behandlingar kan EU ta ledningen inom Life Science.

De forskande läkemedelsföretagen spelar en avgörande roll för tillväxt och konkurrenskraft i Sverige och EU. Lif hoppas att Sverige, som framstående Life Science-nation, använder EU-ordförandeskapet till att lyfta hur Europa även i framtiden kan vara en attraktiv, konkurrenskraftig region för branschens verksamhet och investeringar.

Den kommande revisionen av EU:s nya läkemedelslagstiftning sätter långsiktiga ramvillkor för den forskande läkemedelsbranschen i Europa. Översynen är välkommen då lagstiftningen varit i princip oförändrad sedan 1995. Ett av de främsta syftena är att öka tillgängligheten till nya läkemedel. Det är angeläget och relevant. Men översynen behöver ses ur ett helhetsperspektiv så att förbättringsinsatser på ett område inte leder till negativa effekter på ett annat – allt hänger ihop och summan av delarna måste vara positiv.

Centrala frågor i den kommande översynen kommer vara att utforma ramvillkor för att säkerställa patienternas tillgång till säkra och innovativa behandlingar och främja investeringar i forskning och utveckling för att hantera icke tillgodosedda medicinska behov och stärka den europeiska konkurrenskraften.

Om EU:s nya läkemedelslagstiftning resulterar i försämrade villkor för Life Science-branschen kan det få omfattande, långsiktiga konsekvenser för det som är grundförutsättningen för en god folkhälsa i EU och tillgång till nya, effektiva behandlingar: Europas konkurrenskraft och förmåga att ligga i framkant inom forskning, innovation och produktion av läkemedel.

EU:s läkemedelslagstiftning

  • En reviderad läkemedelslagstiftning i EU som stärker unionens konkurrenskraft inom Life Science och ger patienterna tillgång till nya, effektiva läkemedel

Den svenska Life Science-sektorn

Sverige har länge haft en stark position inom medicinsk forskning och innovation. Därför har vi alla möjligheter att bygga vidare på framgångarna och ta täten som en ledande Life Science-nation, dit de främsta talangerna och företagsetableringarna söker sig. Att ligga i framkant inom Life Science ger också Sveriges patienter tidig tillgång till de modernaste och mest effektiva behandlingarna och bidrar till att utveckla hälso- och sjukvården. På så sätt kan branschen bidra till ökad hälsa och ekonomiskt välstånd som säkrar god vård och omsorg till hela befolkningen.

Svensk Life Science

  • En stark immaterialrätt som sporrar innovation och utveckling av nya läkemedel.
  • Tillgång till hälsodata för forskning och utveckling för både privata och offentliga aktörer i Life Science-sektorn.
  • Framgångsrikt införande av precisionsmedicin i sjukvården, med nationell koordinering.
  • Satsningar som gör Sverige till ett attraktivt land för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.

Nya behandlingar och en stark Life Science-nation

För att säkra läkemedelsforskningens framsteg och ta ledningen inom Life Science krävs ett gott forskningsklimat och rätt förutsättningar för läkemedelsföretagen att utveckla nya behandlingar. Här har vi samlat information om branschens arbete och vad som behövs för att Sverige inte ska tappa mark.

Uppdaterad: 31 januari