X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sveriges ordförandeskap i EU

Första halvåret 2023 är Sverige ordförandeland i EU. Samarbetet inom unionen stärker konkurrenskraften för innovationstunga branscher på Europa- och Sverigenivå, stimulerar forskning och utveckling och ger kraft att tackla de hälsoutmaningar EU står inför. Samtidigt ökar konkurrensen från omvärlden och behoven inom sjukvården växer. Det är hög tid att växla upp. Sverige kan peka på stora framgångar inom Life Science och arbetet med globala hälsohot som AMR. Under ordförandeskapet har vi alla möjligheter att sätta ljuset på de behov som finns och visa vägen.

För Lif är det lovande att Sveriges regering deklarerat att man ska prioritera ett antal områden inom Life Science och hälsa. Den forskande läkemedelsbranschen bidrar till att säkra en modern, effektiv sjukvård och stärka tillgången till nya, ibland livräddande, behandlingar. Sektorn ingår också i navet för svensk konkurrenskraft och omställningen till en hållbar utveckling.

Av de områden regeringen pekat ut ser Lif tre som extra angelägna: cancer, antibiotikaresistens och förutsättningarna för Life Science.

Antibiotikaresistens – en ödesfråga för EU

Antibiotikaresistensen är ett globalt hälsohot som riskerar att slå ut sjukvården. Med kraftfulla insatser, bland annat vaccinationsprogram och satsningar på nya antibiotika, går det att vända utvecklingen så att vi även i framtiden kan behandla infektioner och ge nödvändig vård.

EU kan växla upp i kampen mot cancer

De senaste decennierna har stora framsteg skett inom cancervården. För att tillvarata utvecklingen och effektivt förebygga och behandla cancer måste frågan toppa EU:s agenda. På svensk nivå vill Lif se en uppdaterad cancerstrategi.

Konkurrenskraftig Life Science ger hälsa och tillväxt i EU

För en stabil och motståndskraftig sjukvård, god hälsa och tillväxt måste vi säkra en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig Life science-industri i Europa. Med satsningar på ett gott forskningsklimat och rätt förutsättningar för läkemedelsföretagen att utveckla nya behandlingar kan EU ta ledningen inom Life Science.

Guest blog: An inclusive discussion to design an ideal pull mechanism

A silent pandemic is around the corner: antimicrobial resistance. The innovation engine, meant to provide the means to fight it, has stalled. Restarting this engine requires incentives to fix the market failure. Urgent action is required and SME:s are willing to act.

Podd: Antibiotikaresistens – den tysta pandemin, avsnitt 4

Socialminister Jakob Forssmed gästar Lifs podd och pratar om hur Sverige kan intensifiera Europas kamp mot antibiotikaresistens under vårt ordförandeskap i EU och regeringens arbete med vår tids kanske största folkhälsohot. Hur kan svenska AMR-framgångar exporteras?

Röster om ojämlik cancervård

Genomförandet av EUs cancerplan, nya möjligheter till screening för cancersjukdomar och precisionsmedicin var teman vid en stor internationell konferens i Stockholm. Konferensen var ett satellitsymposium till det högnivåmöte om cancer som Sverige som ordförandeland arrangerade dagen efter.