X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Jenni Nordborg

”Bredare nordisk samverkan kan bidra till ökad konkurrenskraft”

Sveriges nationella Life Science-samordnare Jenni Nordborg medverkar i seminariet om hur Norden gemensamt kan stärka sin konkurrenskraft inom Life Science den 18 mars. Där deltar hon i en diskussion om vad man kan dra för lärdomar av arbetet med ländernas nationella strategier så långt.

I arbetet med en nationell Life Science-strategi har Sverige tittat på den danska men också den engelska – har det gjort någon skillnad?

– Vi följer självklart både den engelska och danska strategin för att hitta synergier i samarbeten oss emellan och ta lärdom av deras goda arbete. Vårt samarbete med UK intensifieras och vi har en tydlig målsättning med strategin gällande det nordiska samarbetet – Norden som globalt ledande life science-hubb

Vilka förväntningar har du på diskussionen?

– Min förhoppning är att vi ska kunna diskutera konkreta samarbetsområden exempelvis kring kliniska prövningar, nyttjande av forskningsinfrastruktur, talangattraktion och kompetensförsörjning. Jag ser mycket fram emot att lära mig om utvecklingen i och inspireras av våra nordiska grannländer.

Vilken av alla de målsättningar som finns i den svenska Life Science-strategin tror du skulle göra störst skillnad om den uppfylls?

– Strategin som helhet handlar om precision, prevention och hållbarhet. Det prioriteringsområde som sektorn ofta lyfter som viktigast handlar om implementering – område fyra ”Integrering av forskning och innovation i vården”. Två målsättningar som jag tror är helt centrala att sätta fokus på är målen ”Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården” och ”Ökat nyttjande av hälsodata för forskning och innovation”.

Vilket område tror du skulle passa bäst för ett utökat nordiskt samarbete?

– Precisionsmedicin och hållbarhet, som vi skriver i den svenska strategin: ”Bredare nordisk samverkan kan bidra till ökad konkurrenskraft. Gemensamt arbete kring policyutveckling kan bidra till harmoniserad implementering av nya digitala lösningar och precisionsmedicin”.

Uppdaterad: 10 mars