X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration stadsiluett Almedalen

Lif i Almedalen 2023

Lif deltar i Almedalsveckan med siktet inställt på samtal där medicinsk innovation och Life Science-sektorns bidrag till hälso- och sjukvården och Sveriges välstånd står i centrum. Våra medlemsföretag är också på plats. Välkommen till läkemedelsbranschens seminarier i Almedalen.

Lif bjuder in till flera seminarier under årets Almedalsvecka. Den 28 juni visar vi hur forskningsgenombrott öppnat upp för en utveckling som helt ändrar förutsättningarna för medicinsk behandling och vad vi kan vänta oss det kommande decenniet, och diskuterar med en kunnig panel hur vi kan säkerställa tillgång till nya behandlingar. Samma dag lyfter vi även hur patientdelaktigheten inom hälso- och sjukvården kan stärkas – från idé till färdig behandling.

Den 29 juni bjuder vi in till ett näringspolitiskt seminarium om vilka konkreta åtgärder som krävs på olika politiska nivåer för att stärka den svenska Life Science-sektorn och vår konkurrenskraft.

Dessutom anordnar vi i en rad seminarier tillsammans med Leading Healthcare, Swedish Medtech och Medtech4Health, där vi för dialog om dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Där diskuterar vi med patientorganisationer och aktörer inom forskning, hälso- och sjukvård och Life Science. Lifs experter kan också ses i högaktuella debatter och diskussioner under hela veckan inom allt som rör branschens områden.

Ingen anmälan krävs.

Tillsammans: Vård & politik

Tillsammans: Vård & Politik är en mötesplats för välfärdspolitisk dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg i Almedalen 2023. Med tyngdpunkt i öppna och perspektivskapande samtal, högt i tak och rika möjligheter till värdefulla möten bjuder vi in till Almedalen Classic.

Onsdag 28 juni

Vad vill politikerna (M/MP) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?
Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech och Medtech4Health

Vi vänder på rollerna och låter politikerna fråga ut experterna.

Medverkande politiker: 
Camilla Waltersson Grönvall (M)
, socialtjänstminister
Ulrika Westerlund (MP), riksdagsledamot socialutskottet

Medverkande från Lif: Johan Färnstrand, vd, Lif

Tid: 08.00–09.20 (frukost från 07.30)
Plats: Volare, Strandgatan 20, Visby

Läs mer om "Vad vill politikerna ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?"

 

Resurssättning av framtidens sjukvård
Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech och Medtech4Health

Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller att införa innovationer och nya behandlingar i hälso- och sjukvården. Hur säkrar vi framtidens kometens för att vården ska vara redo för utvecklingen? Vilka kompetenser behöver vården idag – och imorgon?

Medverkande: 
Fredrik Larsson (M), vice ordförande regionstyrelsen, Region Värmland
Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör Sahlgrenska och ordförande, Vårdkompetensrådet
Sara Lewerenz, regiondirektör, Region Jämtland-Härjedalen
Tobias Alfvén, ordförande, Svenska läkarsällskapet
Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet
Peter Leander, samhällspolitisk chef, Lif
Lena Strömberg, programdirektör, Medtech4Health
Hans Winberg, generalsekreterare, Leading Health Care

Moderator: Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech

Tid: 09.30–10.50
Plats: Volare, Strandgatan 20, Visby

Läs mer om "Resurssättning av framtidens sjukvård"

Torsdag 29 juni

Vad vill politikerna (S/C/V) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?
Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech och Medtech4Health

Vi vänder på rollerna och låter politikerna fråga ut experterna.

Medverkande politiker: 
Lena Hallengren (S), riksdagsledamot och gruppledare
Carina Örgård (V), regionråd VGR
Christofer Bergenblock (C), riksdagsledamot

Medverkande från Lif: Johan Färnstrand, vd, Lif

Tid: 08.00–09.20 (frukost från 07.30)
Plats: Volare, Strandgatan 20

Läs mer om "Vad vill politikerna ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?"

 

Statligt huvudmannaskap eller ökad nationell styrning – helt eller delvis?
Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech och Medtech4Health

I juni 2023 tillsattes den utredning som ska analysera för- och nackdelar för ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap. Vilka utmaningar finns inom Life Science kopplat till ett decentraliserat beslutsfattande, och skulle de utmaningarna kunna mötas av en ökad statlig/nationell styrning?

Medverkande: 
Lina Nordquist, ledamot, (L) socialutskottet
Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg, SKR
Britta Wallgren, vd, Capio
Thomas Magnusson, ordförande, Diabetes Sverige
Ida Kåhlin, ordförande, Sveriges arbetsterapeuter
Sara Johansson, intressepolitisk chef, Cancerfonden
Johan Färnstrand, vd, Lif
Petrus Laestadius, vice vd, Swedish Medtech

Moderator: Hans Winberg, generalsekreterare, Leading Health Care

Tid: 09.30–10.50
Plats: Volare, Strandgatan 20

Läs mer om "Statligt huvudmannaskap eller ökad nationell styrning – helt eller delvis?"

Fredag 30 juni

Vad vill politikerna (Kd/L/SD) ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?
Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech och Medtech4Health

Medverkande politiker: 
Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister
Lina Nordquist (L), riksdagsledamot socialutskottet/gruppledare
Linda Lindberg (SD), riksdagsledamot socialutskottet/gruppledare

Medverkande från Lif: Johan Färnstrand, vd Lif

Tid: 08.00–09.20 (frukost från 07.30)
Plats: Volare, Strandgatan 20

Läs mer om "Vad vill politikerna ska ske inom hälso- och sjukvårdsområdet?"

 

EU sätter spelplanen för Life Science i Sverige
Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech och Medtech4Health

Hur påverkar EU:s lagstiftning och forsknings- och innovationsprogram förutsättningarna för reformagendan för Life Science i Sverige? Vad ser branschen, politiken och patienterna som viktigast för att stärka innovations- och konkurrenskraften, och säkerställa att Europa och Sverige är i framkant?

Medverkande: 
Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker
Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg, SKR
Jenni Nordborg, chef internationella relationer, Lif
Anders Blanck, ordförande, Leading Health Care
Lars-Ingvar Johansson, vice ordförande, Nätverket mot cancer
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech
Lena Strömberg, programdirektör, Medtech4Health 

Moderator: Hans Winberg, generalsekreterare, Leading Health Care

Tid: 09.30–10.50
Plats: Volare, Strandgatan 20

Läs mer om "EU sätter spelplanen för Life Science i Sverige"

Lifs experters medverkan

Onsdag 28 juni

Sjukvården utmanas när befolkningspyramiden ställs på sin spets – kommer dagens åtgärder räcka?
Novo Nordisk

Deltar från Lif: Johan Färnstrand, vd Lif

Tid: 09.30–10.15
Plats: Södra kyrkogatan 11

Läs mer om "Sjukvården utmanas när befolkningspyramiden ställs på sin spets – kommer dagens åtgärder räcka?"

 

Social hållbarhet och Life Science – delat ansvar som räddar liv
Operation Smile, Dagens Medicin Agenda

Deltar från Lif: Jenni Nordborg, chef internationella relationer, Lif

Tid: 10.00–10.45
Plats: Strandvägen 4.2, "Vårdarenan Almedalen Dagens Medicin"
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/67869
Event ID: 67869

Läs mer om "Social hållbarhet och Life Science – delat ansvar som räddar liv"

 

Hälsodata – är det etiskt försvarbart att inte nyttja den underliggande potentialen?
EY

Deltar från Lif: Johan Färnstrand, vd Lif

Tid: 10.00–10.45
Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel Wisby, "Kopparsalen"

Läs mer om "Hälsodata – är det etiskt försvarbart att inte nyttja den underliggande potentialen?"

 

Kan läkemedelkostnader för sällsynta hälsotillstånd ses som en samhällsinvestering?
Takeda

Deltar från Lif: Jenni Nordborg, chef internationella relationer, Lif

Tid: 12.00–12.45
Plats: Strandvägen 4.2, "Vårdarenan Almedalen Dagens Medicin"
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/67220
Event ID: 67220

Läs mer om "Kan läkemedelkostnader för sällsynta hälsotillstånd ses som en samhällsinvestering?"

 

Tillgänglighet för egenvårdsprodukter – avgörande för omställningen av hälso- och sjukvården
Haleon

Deltar från Lif: Karolina Antonov, analyschef, Lif

Tid: 14.00–17.00
Plats: Klosterbrunnsgatan 5, "Klosterträdgården 1"

Läs mer om "Tillgänglighet för egenvårdsprodukter - avgörande för omställningen av hälso- och sjukvården"

 

Informationsdriven vård, precisionsmedicin och AI – vad krävs för att kunna dra nytta av ny teknik?
East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun

Deltar från Lif: Jenni Nordborg, chef internationella relationer, Lif

Tid: 16.00–16.30
Plats: Trappgränd 4, S:t Hansgatan 16
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/68440
Event ID: 68440

Läs mer om "Informationsdriven vård, precisionsmedicin och AI – vad krävs för att kunna dra nytta av ny teknik?"

 

Nära vård och kostnadskris – hur ska vi få ihop pusslet?
Sirona AB

Deltar från Lif: Johan Färnstrand, vd Lif

Tid: 16.00–17.00
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Sal D22"

Läs mer om "Nära vård och kostnadskris – hur ska vi få ihop pusslet?"

 

Hållbar hälsa – hur bygger vi en resilient hälso- och sjukvård idag och i morgon?
Novo Nordisk

Deltar från Lif: Bengt Mattson, miljö- och hållbarhetsexpert, Lif

Tid: 16.15–17.15
Plats: Södra kyrkogatan 11

Läs mer om "Hållbar hälsa – hur bygger vi en resilient hälso- och sjukvård idag och i morgon?"

Torsdag 29 juni

Antibiotikaresistens – ett komplext problem som vi löser tillsammans
GSK

Deltar från Lif: Jenni Nordborg, chef internationella relationer, Lif

Tid: 09.10–09.55
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café, "Folkhälsodalen"
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/67165
Event ID: 67165

Läs mer om "Antibiotikaresistens – ett komplext problem som vi löser tillsammans"

 

Snabbare införande och utvärderingar av nya behandlingar – hur kan patienterna spela större roll?
CSL Vifor

Deltar från Lif: Karolina Antonov, analyschef, Lif

Tid: 11.45–12.30
Plats: Hamnplan 5, Nedre plan

Läs mer om "Snabbare införande och utvärderingar av nya behandlingar – hur kan patienterna spela större roll?"

 

Öppna dörrar för svenska patienter – hur säkerställer vi tillgång till nya behandlingar?
BMS

Deltar från Lif: Frida Lundmark, sakkunnig policy, Lif

Tid: 14.00–15.00
Plats: Mellangatan 56, Revolverhotellet

Läs mer om "Öppna dörrar för svenska patienter – hur säkerställer vi tillgång till nya behandlingar?"

 

Fredag 30 juni

Hur botar vi läkemedelsbristen?
Reumatikerförbundet, Svensk Reumatologisk Förening, SRF

Deltar från Lif: Malin Parkler, ordförande Lif

Tid: 08:00–08:45
Plats: Strandvägen 4.3

Läs mer om "Hur botar vi läkemedelsbristen?"

Lifs medlemsföretag i Almedalen

Onsdag 28 juni

Samarbete i Life Science-sektorn – en livsnödvändighet
AstraZeneca 

Tid: 09.00–17.00
Plats: Hamnplan 5, Nedre plan, "Uteplatsen mot Cramérgatan"

Läs mer om "Samarbete i Life Science-sektorn – en livsnödvändighet"

 

Alzheimers sjukdom – tid för förändring
BioArctic och Eisai

Tid: 09.10–09.55
Plats: Folkhälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Läs mer om "Alzheimers sjukdom – tid för förändring"

 

Kan läkemedelkostnader för sällsynta hälsotillstånd ses som en samhällsinvestering?
Takeda, Dagens Medicin

Tid: 12.00–12.45
Plats: Dagens Medicin Arena, Strandvägen 4.2 samt Live streaming

Läs mer om "Kan läkemedelkostnader för sällsynta hälsotillstånd ses som en samhällsinvestering?"

 

Migrän, hela Sveriges huvudvärk
Pfizer, AbbVie och Dagens Medicin Agenda

Tid: 13.00–13.45
Plats: Strandvägen 4.2

Läs mer om "Migrän, hela Sveriges huvudvärk"

 

Vilka barn ska vi inte slänga ut med badvattnet när vi går mot ökad statlig styrning?
Sanofi

Tid: 13.05–13.50
Plats: Folkhälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Läs mer om "Vilka barn ska vi inte slänga ut med badvattnet när vi går mot ökad statlig styrning?"

 

Läkemedelsbrist – trist javisst. Går det att undvika?
IQVIA

Tid: 14.00–15.00
Plats: Visborgsgatan 5, SwedenBio

Läs mer om "Läkemedelsbrist – trist javisst. Går det att undvika?"

 

Var Fjärde Person Är Allergisk – Hur får vi en jämlik och nära allergivård?
ALK

Tid: 14.00–15.30
Plats: Slutet seminarie med möjlighet att se via länk

Länk till livestreaming av "Var Fjärde Person Är Allergisk – Hur får vi en jämlik och nära allergivård?"

 

Tillgänglighet för egenvårdsprodukter – avgörande för omställningen av hälso- och sjukvården
Haleon

Tid: 14.00–17.00
Plats: Klosterbrunnsgatan 5, "Klosterträdgården 1"

Läs mer om "Tillgänglighet för egenvårdsprodukter - avgörande för omställningen av hälso- och sjukvården"

 

Patienters rätt till individanpassad behandling
Merck AB

Tid: 15.15–16.00
Plats: Folkhälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Läs mer om "Patienters rätt till individanpassad behandling"

 

Alla vill ha fler kliniska prövningar men hur når vi dit?
Janssen

Tid: 16.20–17.05
Plats: S:t Hansplan 2, S:t Hans Café

Läs mer om "Alla vill ha fler kliniska prövningar men hur når vi dit?"

Torsdag 29 juni

En sjukvård med precision får inte ta tid – den borde varit klar igår
Roche

Tid: 08.05–08.50
Plats: Folkhälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Läs mer om "En sjukvård med precision får inte ta tid – den borde varit klar igår"


Att mäta det vi vill veta och veta vad vi vill mäta – ojämlik cancervård och regionala skillnader
BMS

Tid: 08.30–10.00
Plats: Mellangatan 56, Revolverhotellet, innergården

Läs mer om "Att mäta det vi vill veta och veta vad vi vill mäta – ojämlik cancervård och regionala skillnader"

 

Antibiotikaresistens – ett komplext problem som vi löser tillsammans
GSK

Tid: 09.10–09.55
Plats: Folkhälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Läs mer om "Antibiotikaresistens – ett komplext problem som vi löser tillsammans"

 

Nationella riktlinjer för ADHD – vägen till jämlik vård?
Takeda, Dagens Medicin

Tid: 10.00–10.45
Plats: Dagens Medicin Arena, Strandvägen 4.2 samt Live streaming

Läs mer om "Nationella riktlinjer för ADHD – vägen till jämlik vård?"

 

Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre
MSD

Tid: 13.00–13.45
Plats: Folkhälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Läs mer om "Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre"

 

Öppna dörrar för svenska patienter – hur säkerställer vi tillgång till nya behandlingar?
BMS

Tid: 14.00–15.00
Plats: Mellangatan 56, Revolverhotellet, innergården

Läs mer om "Öppna dörrar för svenska patienter – hur säkerställer vi tillgång till nya behandlingar?"

 

Kan ett systemfel inom sjukvården vara orsaken till den svenska ohälsan?
Novartis

Tid: 16.00–17.00
Plats: Kinbergs plats 3, trädgården

Läs mer om "Kan ett systemfel inom sjukvården vara orsaken till den svenska ohälsan?"

Fotot högst upp på sidan är taget av Leif R Jansson/TT (omfattas inte av CC. All rights reserved).

Uppdaterad: 3 juli 2023