X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Leende kvinna

Bayer bidrar till ökad jämställdhet genom modern familjeplanering

Att kvinnor själva kan bestämma över sin kropp och sitt liv innebär ett mer jämställt och därmed hållbart samhälle – FN:s globala hållbarhetsmål nummer fem handlar om att uppnå jämställdhet. Bayer bidrar till det genom att erbjuda kvinnor i låg- och medelinkomstländer tillgång till modern familjeplanering. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och de globala målen.

Jämställdhet är en avgörande faktor för världens framtida ekonomiska och sociala utveckling. Familjeplanering och moderna preventivmedel stärker kvinnors roll i samhället då det hjälper dem att välja sin egen väg i livet. FN har formulerat det mycket tydligt: "Familjeplanering är en mänsklig rättighet för alla människor."

I Sverige är jämställdhet och tillgång till familjeplanering ofta en självklarhet, men så är inte alltid fallet i övriga världen. Faktum är att mer än 200 miljoner kvinnor i låg- och medelinkomstländer fortfarande inte har tillgång till moderna preventivmedel. Familjeplanering är en nyckel för hållbar utveckling och att satsa på det får effekt eftersom det kan minska fattigdom, förbättra mammors och barns hälsa och öka jämställdheten mellan män och kvinnor.

FN:s globala hållbarhetsmål nummer fem handlar om att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor, och i linje med det har Bayer som mål att erbjuda 100 miljoner kvinnor tillgång till modern familjeplanering fram till 2030. Genom att förbättra deras tillgång till preventivmedel vill Bayer bidra till att öka jämställdheten. Att stödja dem i familjeplaneringen betyder också att stödja dem i deras möjligheter att utöva sina rättigheter och nå sin fulla potential, vilket i sin tur har stor betydelse för den socioekonomiska utvecklingen i samhället.

Bayer arbetar redan sedan länge – i över 50 år – med program för familjeplanering, detta genom att delta i partnerskap i drygt 130 länder för att förbättra tillgången till preventivmedel. De samarbetar med WHO och en rad organisationer, bland annat Bill & Melinda Gates Foundation. Deras preventivmedel tillverkas på flera fabriker runt om i världen, merparten i Europa och i grannlandet Finland finns en stor produktionsenhet.

Bayers arbete med jämställdhet och de globala målen

Genom att erbjuda 100 miljoner kvinnor i låg- och medelinkomstländer tillgång till modern familjeplanering bidrar Bayer till FN:s globala hållbarhetsmål 5: jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 7 oktober 2020