X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Idédokument: Läkemedel inom sällsynta sjukdomar

Lif har tagit fram ett idédokument med åtgärdsförslag för att förbättra tillgången till läkemedel för personer med sällsynta sjukdomar. Vi bjuder nu in alla intresserade att kommentera, och bidra till att ytterligare förbättra idédokumentet.

I anslutning till sällsynta dagen den 29 februari passar Lif på att publicera idédokumentet Ett samlat åtgärdspaket för att förbättra tillgången till läkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar. Lif vill med detta idédokument visa på möjliga vägar framåt inom området kring läkemedel och sällsynta sjukdomar.

Lif välkomnar alla som är intresserade och engagerade att inkomma med kommentarer kring idédokumentet. Syftet är att skapa dialog med berörda aktörer och driva frågorna framåt mot ett förbättrat läkemedelssystem.

Kommentarer lämnas via e-post till Elin Feldt, sakkunnig, eller Karolina Antonov, analyschef, se kontaktuppgifter nedan. Kommentarer kommer endast läsas av Lifs kansli. Vi är övertygade om att kloka inspel från andra aktörer kan förbättra idédokumentet ytterligare. I ett senare skede kommer ett uppdaterat dokument att skickas till Socialdepartementet.

Läs idédokumentet kring läkemedel inom sällsynta sjukdomar här.

Foto på kontaktpersonen
Elin Feldt Sakkunnig policy

Sakkunnig policy

Foto på kontaktpersonen
Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU

Uppdaterad: 27 februari 2020