Vårdens Viktiga Vägval – samtal om de viktiga framtidsfrågorna

Vårdens Viktiga Vägval är mötesplatsen där företrädare för regioner, myndigheter, näringsliv, patientorganisationer och andra berörda aktörer ska kunna diskutera och debattera de viktiga vägval vi står inför i arbetet med att förbättra den svenska hälso- och sjukvården.

Det handlar om utvecklingen av den nära vården, implementeringen av organisationen för högspecialiserad vård, satsningarna på precisionsmedicin och genomförandet av den svenska Life science-strategin. Hur det svenska ekosystemet kan stärkas och hur digitalisering och ny teknik bidrar. Bland annat.

Samtalen genomförs digitalt och modererar gör Anders Åkesson, leg sjuksköterska och tidigare sjukvårdspolitisk talesperson för Miljöpartiet och regionråd i Region Skåne, bland annat ordförande för utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård, tillsammans med Jonas Vikman.

Månatliga möten

Kommande teman är Vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård samt Vägen till en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård.

Mer om de olika mötena och anmälan:
https://www.lif.se/kalendarium/

Se mötena i efterhand

Seminarium #1 – Ska vården flytta in eller ut?

Det första mötet ägde rum den 14 september. Det hade sin utgångspunkt i den då avslutade remissrundan för God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).

Seminarium #2 – Hur ser vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ut?

Det andra seminariet i Lifs mötesserie, Vårdens Viktiga Vägval, hade digitalisering som tema och en namnkunnig panel diskuterade hur vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ser ut. Vilka frågor måste lösas för att vi ska komma vidare?

Uppdaterad: 16 oktober
Foto på kontaktpersonen
Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällspolitiska kontakter

Expert vacciner

Ledamot i AESGP

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet