X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsverkets information om restanmälningar kan bli ett bättre verktyg

Läkemedelsverkets lista över restanmälningar – dit läkemedelsföretagen rapporterar vilka produkter som är tillfälligt slut – skulle kunna bli ett bättre verktyg i arbetet med att förbättra kommunikationen kring och hanteringen av läkemedelsbrister mellan försörjningskedjans aktörer. Lif har tagit fram ett förslag.

En gång i kvartalet går Lifs experter igenom Läkemedelsverkets lista över restanmälningar – dit läkemedelsföretagen rapporterar vilka produkter som är tillfälligt slut – för att kartlägga läget för den svenska läkemedelsförsörjningen. Då görs en analys av vilka restanmälningar som förekommer och vilka av dem som är kritiska och alltså saknar fullvärdiga behandlingsalternativ. Syftet är att få en så tydlig bild av situationen som möjligt.

En slutsats av kvartalsgenomgångarna är att listan skulle bli ett skarpare verktyg i hanteringen av restanmälda läkemedel om den hade ett annat upplägg. Här har Lif tagit fram ett förslag som skulle underlätta arbetet för den strukturerade samverkan mellan försörjningskedjans aktörer som Läkemedelsverket föreslagit för att förbättra kommunikationen kring och hanteringen av läkemedelsbrister.

Ladda ned förslaget här (pdf)

Redovisa inte restsituationer inom periodens vara-systemet

Lif anser även att rapporteringen av restsituationerna som redovisas i kategorin utbytbara läkemedel ger en missvisande bild av tillgången på läkemedel i Sverige. Anledningen är att företag rapporterar in en restanmälan även om läkemedlet i fråga inte är periodens vara eller ens första eller andra alternativ till periodens vara.

Produkter som inte är periodens vara-förpackningar bör separeras från andra restanmälningar på listan eftersom de inte utgör någon egentlig potentiell bristsituation. Istället borde Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, förse Läkemedelsverket med information om de troligtvis få restsituationer inom utbytessystemet som är problematiska.

Fokusera på de viktigaste restanmälningskategorierna

I Lifs upplägg lyfts tre restanmälningskategorier som är viktiga att fokusera på för att minska problemen för patienterna och hälso- och sjukvården: läkemedel som saknar likvärdiga alternativ, läkemedel där det finns preparat inom samma läkemedelsgrupp att tillgå och restanmmälda läkemedel inom periodens vara-systemet som, baserat på information från TLV, kan orsaka problem.

 

Klicka på bilderna för förstoring

Listning av läkemedelsrester – ett förslag från Lif på hur det skulle kunna redovisas

Läkemedelsverkets föreslagna samverkansstruktur för bättre kommunikation kring läkemedelsbrister

 

Vad är generiskt läkemedel, utbyte och periodens vara?

Generiskt läkemedel

Ett generiskt läkemedel är en fullt likvärdig ”kopia” av det som ursprungligen forskades fram, originalläkemedlet. Det innehåller samma verksamma substans men har ett lägre pris.

Generiskt utbyte

När man hämtar ut ett recept på ett läkemedel som ingår i förmånssystemet blir man erbjuden att byta medicinen man fått förskriven mot ett generiskt läkemedel istället eftersom det är billigare; apoteken är enligt lag skyldiga att erbjuda kunden den likvärdiga medicin som har lägst pris. Det kallas att göra ett generiskt utbyte.

Periodens vara

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) utser varje månad de generiskt utbytbara läkemedel som har lägst pris till periodens vara och det är dessa preparat som apoteken erbjuder som utbytesalternativ. Myndigheten utser dessutom ett första- och andrahandsalternativ i reserv ifall de billigaste inte är tillgängliga.

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4

 

Uppdaterad: 14 maj 2020