McNeil AB

Johnson & Johnson bidrar till minskade utsläpp med en koldioxidneutral produktionsanläggning

McNeil AB, ett av Helsingborgs största industriföretag och tillverkare av nikotinläkemedlet Nicorette, är den första produktionsanläggningen inom Johnson & Johnson-koncernen att certifieras som koldioxidneutral. Ett exempel på hur Lifs medlemsföretag arbetar med Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.

Certifieringen är resultatet av ett mångårigt arbete för att reducera företagets energianvändning. De senaste tio åren har de totalt sett minskat sin energiförbrukning med 25 % samtidigt som produktionsvolymerna har ökat med motsvarande andel.

Processen att eliminera koldioxidutsläppen har bedrivits i flera steg och i linje med FN:s globala mål om mer hållbar produktion:

  • Genom energieffektiviseringar och investeringar i ny teknik minskade de energianvändningen.
  • De utvecklade ett strategiskt samarbete med energibolaget Öresundskraft som kan leverera energi från hållbara och certifierade källor.
  • Så långt det har varit möjligt bytte de från naturgas till fjärrvärme under årets alla månader.
  • Slutligen ersatte den lilla del av naturgas som fanns kvar med miljömässigt hållbar biogas.

Globalt pris för den koldioxidneutrala satsningen

2018 tilldelades McNeil AB Johnson & Johnsons globala energikvalitetspris för sin satsning på att bli koldioxidneutrala, ett mål de nådde trots ökad produktion och utbyggda produktionslokaler.

Johnson & Johnsons koldioxidneutrala produktion och de globala målen

McNeil AB:s satsning på en koldioxidneutral produktionsanläggning och en reducering av energianvändningen bidrar till att nå mål 12 och 13 i FN:s globala hållbarhetsmål.

Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion – säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Läs mer om de globala målen på fn.se

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Konferens 23/11: Läkemedelsbranschen och de globala hållbarhetsmålen

Lifs medlemsföretag berättar om hur de arbetar med de globala målen och Agenda 2030. Hälsa, läkemedel och prevention är självklara områden men de bidrar också till en hållbar framtid i allt från innovation och produktion till distribution och olika typer av partnerskap. Välkommen att delta digitalt.

Uppdaterad: 28 september