Kampen mot covid-19

För att kunna bromsa den pågående coronapandemin måste vi få fram nya tester, vacciner och läkemedel. För att hjälpa sjuka prövas sedan tidigare godkända läkemedel men också nya substanser. Och för att hindra fler från att bli sjuka pågår en intensiv satsning för att få fram vacciner.

Coronaviruset orsakar feber och luftvägsbesvär och lunginflammation. Allvarligast drabbade har framförallt äldre och de med bakomliggande sjukdomar blivit. 11 mars 2020 klassade WHO det fortfarande pågående coronautbrottet som en pandemi.

Läkemedelsföretagen har sedan dess lagt ned stora resurser på att få forska fram och utveckla nya tester, vacciner och läkemedel mot covid-19 men också på att öka produktionskapaciteten och säkra tillgången på läkemedel som används inom intensivsjukvården.

Vaccinforskningen är särskilt viktig då SARS-CoV-2 som, orsakar pandemin, skiljer sig från andra utbrott orsakade av coronavirus genom att många smittbärare inte får symptom eller väldigt milda symtom vilket gör att smittan är väldigt svår att stoppa. Lif presenterar löpande både WHOs vaccinstatistik samt uppdaterar en forskningsöversikt över både vaccin- och läkemedelskandidater. 

Johan Brun: "Minskad dödlighet i covid-19 men fler långtidssjuka"

Bättre metoder för att förutspå hur viruset kan drabba olika individer, bättre behandling under sjukdomen liksom bättre kunskap om mutationerna och hur de påverkar viruset är några av de positiva ämnen som Johan Brun tar upp i sin veckokrönika. Mindre positivt är forskning som visar att immuniteten efter genomgången infektion verkar klinga av relativt snabbt.

Utvecklingen av vaccin mot covid-19 i siffror

Hur många vaccinkandidater forskas det på? Hur många av dessa befinner sig i klinisk fas, det vill sägas testas på människa? Och hur många människor ingår i dessa studier? Lif analyserar och uppdaterar forskningsläget för vaccin mot covid-19.

Frågor och svar om coronavaccin

Företagen inom läkemedelsbranschen arbetar var och en för sig men också tillsammans i olika konstellationer för att hitta läkemedel och vacciner mot coronaviruset under den pågående pandemin. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna som ställs om coronavaccin.

Kampen mot coronaviruset – en forskningsöversikt

Coronapandemin har satt igång en global kraftsamling inom medicinsk forskning och utveckling. Aldrig tidigare har så många projekt startats så snabbt för att få fram vacciner som kan skydda mot smitta och läkemedel som kan behandla svårt sjuka i covid-19. Lif har sammanställt en översikt över hur forskningen och utvecklingen ligger till och uppdaterar den löpande.

Läkemedelsbranschens arbete under coronapandemin

Läkemedelssektorn arbetar intensivt med att forska fram och utveckla nya tester, vacciner och läkemedel mot covid-19, men under pandemin har man också lagt stora resurser på att öka produktionskapaciteten och säkra tillgången på läkemedel inom intensivsjukvården. Under våren ingick branschen även avtal med Sveriges Kommuner och Regioner så att personal som vill arbeta inom vården under pandemin ska kunna göra det.

Uppdaterad: 29 oktober