X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Logo Clinicla trials day, blommor och tack!

Clinical Trials Day 2021

Världen över firas Clinical Trials Day 20 maj 2021. Det innebär att behovet av fortsatt forskning för att få fram nya läkemedel och vacciner uppmärksammas men också det viktiga bidrag som de personer och patienter som ställer upp i kliniska prövningar ger, till andra patienter och för framtidens hälso- och sjukvård. Vårt tema för Clinical Trials Day 2021 är TACK! Tack till alla de personer som deltagit i någon klinisk prövning.

Tack från Lifs medlemmar

  • Tack till alla som deltar i Graduate som syftar till att få fram en behandling till patienter med en tidig Alzheimerdiagnos.
  • Tack till alla som deltar i IMpower030 som syftar till att få fram bättre behandling av patienter som i ett tidigt skede upptäcker sin lungcancer.
  • Tack till alla som deltog i Atlas eller Salsa som syftar till att få fram bättre behandling av HIV.
  • Tack till alla som deltog i Synaps som syftar till att få fram bättre behandling av nasala polyper.
  • Tack till alla som deltog i Ascend som syftar till att få fram bättre behandling av anemi orsakad av kronisk njursjukdom.
  • Tack till alla som deltog i GSK onkologiska studier som syftar till att ta fram bättre behandling av cancer.
  • Tack till alla som deltog i CONDUCT som syftar till att få fram bättre behandling av ulcerös kolit.

Deltagande i kliniska prövningar bidrog till covid-vacciner

Ett viktigt exempel i närtid är alla de individer som deltagit i kliniska prövningar för att få fram de covidvacciner som EU efter godkännande kommer att kunna använda för att hejda coronapandemins framfart. WHO:s statistik visar att i genomsnitt har över 150 000 personer ingått i någon av de tre faser som de sex vacciner som EU-inlett avtalsprocesser med genomgått.

Bild 4.png

Krävs för godkännande av nya läkemedel

Kliniska prövningar kallas den forskning som genomförs på individer innan ett nytt läkemedel kan börja användas. Resultaten från prövningarna är en viktig del av den dokumentation som krävs för att få ett läkemedel godkänt för användning i klinisk vardag. Men det kan också handla om fortsatta studier av ett läkemedels säkerhet också efter ett godkännande, allt för att få fram så effektiva och säkra läkemedel som möjligt.

Ger ny kunskap

Utan dessa prövningar skulle hälso- och sjukvården stagnera. Kunskap och erfarenheter från prövningarna gör att företag tillsammans med patienter, vårdpersonalen och forskare kan fortsätta att utveckla behandlingar av ofta svåra och allvarliga sjukdomar.

Under en prövning undersöks främst läkemedlets effekt och säkerhet hos yngre och äldre. I tidig fas studeras även hur kroppen tar hand om läkemedlet och hur läkemedlet påverkas av andra mediciner som kan tänkas användas samtidigt.

Frivilligt deltagande

Det är alltid frivilligt att delta i en klinisk prövning och innan du tackar ja ska du få både muntlig och skriftlig information om den planerade prövningen. Tackar ja gör man genom att skriva under ett så kallat informerat samtycke. Om du vill avsluta din medverkan har du alltid rätt att göra det när som helst – utan att förklara varför.

Mer information om du vill delta i en klinisk prövning.

Historien bakom Clinical Trials Day

Clinical Trials Day firas världen över för att uppmärksamma dagen då den engelske kirurgen James Lind startade det som ofta anses vara den första randomiserade kliniska prövningen. Studien genomfördes ombord på ett av marinens fartyg med start den 20 maj 1747. Sjömännen som var hårt drabbade av skörbjugg delades in i grupper som fick testa olika kurer och de som tilldelade citrusfrukter upplevde "the most sudden and good visible effects", enligt Linds rapport.

Vill du veta mer så gå in på denna länk: http://www.clinicaltrialsday.org/about

Om kliniska prövningar inom EU

Enbart under 2020 startade över 5000 kliniska prövningar för att få fram nya läkemedel och vacciner i Europa. EFPIA, The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, företräder de forskande läkemedelsföretagen i Europa. På deras hemsida finns mer material om värdet av kliniska prövningar.

Handlingsplan för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

Lif har under 2021 uppdaterat sin ”Handlingsplan för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar”.

Uppdaterad: 29 juni 2021