X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

6 juli 2022 kl. 14.00–15.00
Volare, Strandgatan 20, Visby
Anordnas av: Lif
Kontaktperson:

Peter Leander, peter.leander@lif.se

Lif i Almedalen: En hållbar Life Science-bransch

Som en del av den gröna omställningen i Sverige har läkemedelsbranschen utfärdat nio hållbarhetslöften med skarpa målsättningar, bland annat vad gäller klimat och miljö. Hur kan politiken hjälpa oss att realisera målen så att vi kan bidra till en kraftfull samhällsomställning?

En hållbar Life Science-bransch

Datum: Onsdag 6 juli, kl. 14.00–15.00

Plats: Volare, Strandgatan 20, Visby

Deltagare:
Matilda Ekeblad, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet
Anna-Lena Engwall, nordenchef AstraZeneca
Olav Fromm, nordenchef Chiesi
Anders Blanck, vd Lif

Moderator: Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

Sverige accelererar arbetet med den gröna omställningen och målet är inom räckhåll även om utmaningarna är många. Och alla måste bidra, inte minst näringslivet. Som en av tillväxtmotorerna i svensk ekonomi har Life Science-sektorn ett stort ansvar – och alla möjligheter. Läkemedelsföretagens ambition är att skapa välstånd och hälsa på ett så hållbart sätt som möjligt.

Våra medlemmar satsar redan på grön produktion i sina verksamheter, men Lif har också tagit fram ett hållbarhetsmanifest där hela den forskande läkemedelsbranschen gemensamt förbinder sig att bidra till en hållbar utveckling. Vi lovar bland annat att arbeta för minskade utsläpp av läkemedelsrester i vattnet, skapa en fossilfri läkemedelssektor och ingå i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Vi har pekat ut målsättningarna och strategin. Hur kan politiken ge branschen förutsättningarna att realisera sin del av den gröna transformationen?

14.00
Life Science-branschens hållbarhetslöften
Anders Blanck, Olav Fromm

14.10
Så ska Sverige leda den gröna omställningen
Tbd

14.20
Så förenar vi stark tillväxt och ansvarstagande för klimatet
Matilda Ekeblad

14.30
Panelsamtal om hur Life Science-branschen kan bidra till Sveriges gröna omställning
Matilda Ekeblad, Anna-Lena Engwall, Anders Blanck