Patient Närstående

Konsultation, t ex föreläsning, advisory board eller annan konsultation i sin roll som patient eller anhörig

Projektets/aktivitetens namn:

MS awareness material from journey on SUP through Sweden in video, photography & text

Tidplan/datum:

Startdatum: 2020-07-01
Slutdatum: 2020-11-30

Läkemedelsföretag:

Merck AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Antal personer:

1

Ersättning:

Resa och logi

Kontaktpersoner:

Merck AB, Andrea Bengtsson, +46 (0)73-233 69 24 , andrea.bengtsson@merckgroup.com

Sidan skapades:

2020-09-29 12:35:31

Senaste uppdatering:

2020-09-29 12:35:31