Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Allmänhetsmöte med föreläsning

Tidplan/datum:

Startdatum: 2019-05-14
Slutdatum: 2019-05-14

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

T-Pro Prostatacancerförening i Örebro Län

Projektbeskrivning:

Föreläsning "redogörelse utredning strukturerad PSA-test" för allmänheten av Ove Andrén, professor vid US Örebro. Syftet är att upplysa och informera om den nuvarande situationen vad gäller prostatacancervård samt vilka framtida förutsättningar som finns för att förbättra vården.

Ekonomi:

25 965 SEK

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, +4520759364, martin.stromberg@astellas.com
T-Pro Prostatacancerförening i Örebro Län, Martin Strömberg, +4520759364, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2019-05-13 13:27:08

Senaste uppdatering:

2019-05-13 13:27:08