Projektets/aktivitetens namn:

Allmänhetsmöte med föreläsning

Tidplan/datum:

Startdatum: 2019-05-14
Slutdatum: 2019-05-14

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

T-Pro Prostatacancerförening i Örebro Län

Projektbeskrivning:

Föreläsning "redogörelse utredning strukturerad PSA-test" för allmänheten av Ove Andrén, professor vid US Örebro. Syftet är att upplysa och informera om den nuvarande situationen vad gäller prostatacancervård samt vilka framtida förutsättningar som finns för att förbättra vården.

Ekonomi:

25 965 SEK

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB Martin Strömberg +4520759364 martin.stromberg@astellas.com
T-Pro Prostatacancerförening i Örebro Län Miguel Bascuas 0720-130980 mbas41442gmail.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2019-05-13 13:27:08

Senaste uppdatering:

2019-05-13 13:27:08