Intresseorganisationer (patientorganisationer etc.)

Projektets/aktivitetens namn:

Sponsring av föreläsning på möte för allmänhet och medlemmar

Tidplan/datum:

Startdatum: 2019-04-11
Slutdatum: 2019-04-11

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

PCF Öst

Projektbeskrivning:

Publikt möte i Linköping Konsert & Kongress den 11 april 2019. Föreläsare Anders Bjartell från Lund "Immunterapi mot prostatacancer - Hur långt har vi kommit".

Ekonomi:

20 450 SEK

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, Martin.stromberg@astellas.com
PCF Öst, Martin Strömberg, 040-6501500, Martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2019-04-04 15:58:04

Senaste uppdatering:

2019-04-04 15:58:04