Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Publikt möte för att sprida kunskap om prostatacancer och dess behandlingsmöjligheter

Tidplan/datum:

Startdatum: 2019-03-16
Slutdatum: 2019-03-16

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

PCF ProLIv Väst

Projektbeskrivning:

Publikt möte att informera föreningens medlemmar, patienter och intresserad allmänhet om några högaktuella ämnen inom prostatacancer, såsom uppstarten av ett prostatacancercenter i Göteborg och organiserad provtagning med PSA-test i regionen Västra Götaland.

Ekonomi:

5 500 SEK

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
PCF ProLIv Väst, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Ansökan donation mars 2019 PCF ProLiv Väst.pdf

Sidan skapades:

2019-03-15 11:00:34

Senaste uppdatering:

2019-03-15 11:00:34