Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Allmänhetsmöte om prostatacancer ”Ska man ta PSA-prov?”

Tidplan/datum:

Startdatum: 2018-11-29
Slutdatum: 2018-11-29

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

PCF Tjust Patientföreningen mot prostatacancer i Norra Kalmar Län

Projektbeskrivning:

PCF Tjust arrangerar ett öppet möte med överläkare Henrik Bamberg som föreläsare. Temat är ”Ska man ta PSA-prov?”.

Ekonomi:

Astellas bidrar med 8500 till mötets genomförande och täcker lokalhyra, fika, annons och program.

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-´6501500, martin.stromberg@astellas.com
PCF Tjust Patientföreningen mot prostatacancer i Norra Kalmar Län, Martin Strömberg, 040-´6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2018-11-07 11:42:00

Senaste uppdatering:

2018-11-07 11:42:00