Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Öppen föreläsning den 24 oktober 2018

Tidplan/datum:

Startdatum: 2018-10-24
Slutdatum: 2018-10-24

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

Prostatacancerföreningen PCF Öst

Projektbeskrivning:

Urologkliniken och Onkologkliniken berättar om sin verksamhet och hur de samverkar för att förbättra prostatacancervården i Östergötland. Föreläsare från Onkologkliniken: Christina Johansson och Jenny Isaksson Föreläsare från Urologkliniken: Jon Forsberg Information till medlemmar och allmänhet om hur prostatacancer kan framskrida och hur de senare skedena i sjukdomsförloppet kan behandlas.

Ekonomi:

SEK14 700 Astellas är ett av två företag som bidrar till mötets genomförande.

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
Prostatacancerföreningen PCF Öst, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2018-09-11 14:38:58

Senaste uppdatering:

2018-09-11 14:38:58