Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Allmänhetsmöte - Nya vertyg för att upptäcka tidig prostatacancer

Tidplan/datum:

Startdatum: 2018-09-05
Slutdatum: 2018-09-05

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

T-Pro Örebro

Projektbeskrivning:

T-pro kommer att ordna en offentlig föreläsning med Tobias Nordström, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8 med tema "Nya verktyg för att upptäcka tidig prostatacancer". Klinisk verksam urolog med aktiva forskningsprojekt fokuserade på diagnostik av prostatacancer. Pågående projekt inkluderar studier av hur PSA-provet används och prestera samt utvärdering av nya blodprover för prostatacancerdiagnostik inom STHLM-studierna. Föreläsningen kommer att medföra många frågor från publiken eftersom de flesta är intresserade och många är i direkt relation med ämne. T-pro hanterar hela administrationen med inbjudan, redovisning, in- och utbetalningar etc.

Ekonomi:

Astellas Pharma bidrar med ca SEK 28 900 för genomförandet av projektet.

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
T-Pro Örebro, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2018-06-29 10:28:44

Senaste uppdatering:

2018-06-29 10:36:39