Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

En prostatacancervård i världsklass i Region Sydost

Tidplan/datum:

Startdatum: 2018-04-26
Slutdatum: 2018-04-26

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

Prostatacancerföreningen PCF Öst

Projektbeskrivning:

Patientföreningarna i Sydost genomför ett evenemang som inkluderar politiker, RCC, professionen, chefer i primärvården, representanter från Prostatacancerförbundet samt representanter för patientföreningarna. PCF Öst administrerar ansökan om bidrag från sponsorer och eventuella slutredovisningar samt in- och utbetalningar. Evenemanget kommer att innehålla föredrag, gruppdialog, slutdiskussion samt slutanförande i panelform. Föreningarna kommer att bjuda in till dagen 26/4 så att ett välbalanserat forum för diskussion skapas med ungefär 65 personer, inkluderande representanter från sponsorerna.

Ekonomi:

Astellas är en av flera sponsorer och bidrar med 10 500kr till mötets genomförande.

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
Prostatacancerföreningen PCF Öst, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2018-04-30 14:14:13

Senaste uppdatering:

2018-04-30 14:15:39