Intresseorganisationer

Projektets/aktivitetens namn:

Allmänhetsmöte: När cancern bli tuff

Tidplan/datum:

Startdatum: 2018-04-12
Slutdatum: 2018-04-12

Läkemedelsföretag:

Astellas Pharma AB (ansvarar för innehållet i denna text)

Samarbetspartner:

PCF Öst Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland

Projektbeskrivning:

PCF Öst arrangerar ett öppet möte med föreläsning för allmänheten och föreningens medlemmar med temat "När cancern blir tuff"

Ekonomi:

15000 kronor avseende annonser, kaffe och smörgås för 120 pers, lokalhyra inkl teknik. Arvode, resa och hotell för föreläsaren Kerstin Åhslund

Övrigt:

Kontaktpersoner:

Astellas Pharma AB, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com
PCF Öst Patientföreningen mot prostatacancer i Östergötland, Martin Strömberg, 040-6501500, martin.stromberg@astellas.com

Länkar till mer information:

Bifogade filer:

Sidan skapades:

2018-04-04 16:17:54

Senaste uppdatering:

2018-04-04 16:17:54